ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه سمنان

2 مدرس اقتصاد در موسسه غیرانتفاعی -غیردولتی فضیلت سمنان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران


عنوان مقاله [English]

Dynamic Relationship between Exchange Rate and Tehran Stock Exchange Index Using Multivariate GARCH Model

نویسندگان [English]

  • esmaeil abonori 1
  • mohammadreza abdollahi 2
  • mostafa hamzeh 3
1
2
3