الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکد ه مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دکترای سیاست‌گذاری بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی عبدالرحمن صوفی رازی زنجان


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Affecting Factors on Iran’s Kish Market Attractiveness through Beysian Network Modeling

نویسندگان [English]

  • tahmores hasangholipour 1
  • hossein safari 2
  • farshid hosseini 3
  • mehdi ajali 4
1
2
3
4