مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

3 عصو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی


عنوان مقاله [English]

Managing Supply Risk Using Value at Risk Method based on Extreme Value Theory

نویسندگان [English]

  • masomeh meralidehnavi 1
  • abdollah aghaei 2
  • mostafa setak 3
1
2
3