بررسی نقش و شناسایی عوامل موثر در بهبود عملکرد مدیریت زنجیره سرد برای سازمان‌های رقابتی با رویکرد تحلیل عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری،‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران


عنوان مقاله [English]

Review of Effective Component's Role on Cold Chain Management Performance by Factor Analysis Approach for Competitive Organization

نویسندگان [English]

  • reza farzipour 1
  • seyedmohamadreza torabipour 2
1
2