تحلیل رابطه آزادسازی تجاری و اشتغال زنان در ایران مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکز


عنوان مقاله [English]

Trade Liberalization and Women's Employment: Case Study of Large Manufacturing Industries

نویسندگان [English]

  • alireza amini 1
  • shiva karimi 2