تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر صنعت خودروسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات عملمی موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی


عنوان مقاله [English]

Structural Path Analysis of Increasing Prices of Energy Carriers on the Automotive Industry.

نویسندگان [English]

  • mohamadreza kohansal 1
  • zorar permeh 2