محاسبه اثر افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی بر تقاضای انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق ( ع)‌

2 پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی


عنوان مقاله [English]

Impacts of Energy Price Increase and Cash Subsidy Payments on Energy Demand

نویسندگان [English]

  • davod manzor 1
  • iman haghighi 2
1
2