چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازگانی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا


عنوان مقاله [English]

A Framework for Evaluating the Performance of Trade Agreements: Case Study PTA Between Iran and Pakistan

نویسندگان [English]

  • hasan sagheb 1
  • yahya fathi 2
  • maliheh sadeghi 3