بررسی خیارات در معاملات اوراق بهادار فرابورس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه امام صادق (ع) و وکیل پایه یک دادگستری

2 دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه‌گذاران به سمت بنگاه‌های ‌اقتصادی و پروژه‌های عمرانی می‌گردد. نظام تأمین مالی در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل می‌گیرد. رونق روز افزون بازار سرمایه در مقایسه با بازار پولی و سرعت نقدینگی حاکم بر بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس موجب گردیده تا بر اهمیت معاملات اوراق بهادار افزوده گردد. فرابورس به عنوان یکی از ارکان اجرایی بازار سرمایه ایران، بستر انجام معاملات اوراق بهادار را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورده است.
معامله اوراق بهادار در فرابورس از عقود لازم و تشریفاتی محسوب می‌شود که امکان اعمال خیارات در این معاملات به لحاظ متفاوت بودن نحوه انجام معامله اوراق بهادار و تسویه آن در مقایسه با معاملات سنتی، مورد مناقشه قرار گرفته است لذا در این نوشتار به بررسی خیاراتی که امکان اعمال آن در معامله اوراق بهادار در فرابورس می‌باشد و همچنین خیاراتی که به جهت خصوصیات خاص این گونه معاملات، قابلیت اعمال ندارد، پرداخته و مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Options in the Over the Counter (OTC) Securities Transactions of Iran

نویسندگان [English]

  • Zeinab Falah Tafti 1
  • Homayoun Mafi 2
1 Ph.D,instructor, Imam Sadeq University
2 an associate professor in the University of Judicial Sciences and Administrative Services (Tehran) and attorney-at-law
چکیده [English]

One of the most important reasons for economic development in each country is financing system to transfer funds to the investors, enterprises and projects. Financing system forms in financial markets such as money market and capital markets. The speed of liquidity in capital market causes to pay more attention to securities transactions. OTC as one of the major sections in capital markets for securities transactions. Transactions in OTC are formal contract. It means that some special forms are necessary. In this article we study the options that can be used in OTC transactions and also we determine the options that cannot be assumed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securities/ Securities Transactions/ Option/ the Over the Counter (OTC) / Capital Market
ابراهیمی، مریم، (1392). مبانی حقوقی بیع سهام در بورس، نشر نوای مدرسه با همکاری مرکز مالی ایران.
اسکندری، رسول، (1390). بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله چشم‌انداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره 3.
اصغری آقمشهدی، فخرالدین و محمدی، سام و مصطفوی، زهرا، (1393). شرایط تحقق خیار غبن، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره 37.
امامی، سیدحسن، (1378). حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه.
انصاری، شیخ مرتضی، (1410 ه.ق). مکاسب، نشر موسسه نعمان.
انصاری، علی و حیدری سورشجانی، مریم، (1393). تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 27.
بروجردی عبده، محمد، (1389). حقوق مدنی، نشر نگاه بینه.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1388). دائره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، نشر گنج دانش.
حمیری، نشوان بن‌سعید، (1420 ه.ق). شمس‌العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، جلد الاول، دارالفکر المعاصر، لبنان.
رنجبر، مسعود رضا، (1391). تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، نشر میزان.
صادقی‌نشاط، امیر، (1388). حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4.
طوسی، حسن بن علی، (1388 ه.ق). المبسوط فی فقه الامامیه، مکتب‌المرتضویه.
عاملی، سید محمدجواد، مفتاح‌الکرامه، جلد الرابع، 645.
عبده بروجردی، محمد، (1380). حقوق مدنی، انتشارات خرسندی.
علامه حلی، ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الاسدی، (1420 ه. ق). تذکره‌الفقهاء، جلد الثانی، مؤسسة آل البیت علیهم‌السّلام.
کاتوزیان، ناصر،  (1383). قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم.
کاتوزیان، ناصر، (1383). قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم.
لطفی، اسدالله، (1388). عقد بیع، انتشارات خرسندی، چاپ اول.
محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر‌بن الحسن، (1309 ه. ق). شرایع الاسلام، جلد الاول، نشر استقلال.
منجذب، محمدرضا و علیمحمدی، میثم، (1393). دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران: اثرات، ابعاد و تحلیل آن، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، شماره 7.
میرزایی‌منفرد، غلامعلی، (1390). حقوق بازار اوراق بهادار (بخش اختلافات)، نشر میزان.
نجفی، محمدحسن، (1412 ه ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، موسسه المرتضی العالمیه، بیروت.
Frey, Alexander Hamilton, (1995). Federal Regulation of the Over-the Counter Securities Market, University of Pennsylvania, Vo. 106, No. 1.
http://idioms.thefreedictionary.com
Mckndrick, Ewan, (2005). Contract Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press.
Schexnayder, Martin S., (2009). Illustration by Ryan Day, Securities Broker Liability in Texas, Texas Bar Journal, Vol 72.
Treitle, G.H.  (1995). The Law of Contract, Sweet & Maxwell, London.
www.investopedia.com