سناریو نویسی صنعت دخانیات ایران در افق 1424 با تأکید بر حکمرا نی خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 استادیار گروه آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین.

3 استاد مدیریت، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین.

4 دانشیار مدیریت، گروه آینده‌پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین.

5 استادیار فیزیک، گروه علوم پایه،دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین.

چکیده

از دغدغه‌های اصلی تمام صنایع بزرگ قرار گرفتن در مسیر توسعه و توسعه ‌یافتگی است. آنچه در این مسیر، اکثر شرکت‌های ایرانی به آن نیاز دارند وجود قوانین قدرتمند و به کار بردن اصول حکمرانی هوشمندانه است تا بتوانند با سیاست‌ها و راهبرد‌های خود، موفقیت را تضمین نمایند. در شرایط کنونی، صنعت دخانیات ایران به‌عنوان ‌یکی از قدیمی‌ترین صنایع ایران در هاله‌ای از ابهام و پیچیدگی قرار دارد. براین اساس  ارائه آینده‌نگاری راهبردی حکمرانی خوب در صنعت دخانیات گامی مهم در جهت سلامت مردم، افزایش درآمد دولت، حمایت از صنایع داخلی و هم زمان کنترل مصرف دخانیات می‌باشد و سبب می‌شود با دیدی باز و آینده‌نگرانه به سمت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری صحیح و ایجاد حکمرانی خوب در این صنعت حرکت نمود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت از طریق یافتن پیشران‌ها، عدم قطعیت‌ها، تدوین سناریوهای محتمل و مطلوب و ارائه راه‌کار می‌باشد. با توجه به این موضوع جهت‌گیری پژوهش، کاربردی-توسعه‌ای؛ رویکرد پژوهش، چرخه استقرایی-قیاسی؛ راهبرد پژوهش، پیمایشی اکتشافی/توصیفی/تبیینی؛ شیوه گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای، پرسشنامه و استفاده از متخصصان خبره؛ نمونه‌گیری، هدفمند و در دسترس؛ ابزار تحلیل داده‌ها، نرم‌افزار میک مک و در نهایت تدوین سناریو با بهره‌گیری از خبرگان متخصص می‌باشد. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات، دو پیشران «متغیرهای سیاسی واقتصادی» و حکمرانی خوب «میزان پاسخگویی، شفافیت، التزام به قانون، احترام به حقوق انسان‌ها و رفتار اخلاقی» به‌عنوان دو عدم قطعیت شناسایی و سناریوهای 
این صنعت شناسایی گردید. چهار سناریوی قوی سیاه یا بهشت گمشده‌ی شرکت‌های چندملیتی، جامعه سلامت در انتظار حکمرانی خوب، صنعت دخانیات محروم از موهبت سیاسی و اقتصادی و در نهایت جامعه سبز، ایران نمونه کامل یک کشور درکنترل دخانیات تدوین و سناریو مطلوب نیز جامعه سبز تعیین گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario Writing of the Iranian Tobacco Industry on the Horizon of 1424 with Emphasis on Good Governance

نویسندگان [English]

  • jafar sajjadi 1
  • Einollah keshavarz tork 2
  • Safar Fazli 3
  • Ruhollah Bayat 4
  • Babak Mohammad Hosseini 5
1 PhD Student in Future study, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Future study, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin,
3 Professor of Management, Department of Future Research, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin
4 Associate Professor of Management, Department of Future Research, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin
5 Assistant Professor of Physics, Department of Future Research, Faculty of Basic Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin
چکیده [English]

One of the main concerns of developing countries, is to be on the path of development. Accordingly, the existence of strong laws can increase the cohesion of society. Currently, Iranian tobacco industry, one of the oldest industries in Iran, is in an aura of ambiguity and complexity. Growth in unbalanced production and consumption, lack of accountability, corruption and lack of rule of law are among the challenges  of this industry. In this regard, the purpose of this study is to identify the opportunities and challenges of this industry by identifying the drivers, and uncertainties and formulating the possible scenarios. The orientation of the present research is applied developmental, the research approach is inductive deductive cycle, and the research strategy is explantory, descriptive and explantory survey. The data collection methods used, were desk research, questionnaries and panel of experts, and sampling method was purposful and accessible, Mick mac tools were applied to analyze the data and senarios were developed using experts opinion. The two drivers of "political and economic variables" and "good governance" were indentified for the industry. Accountability, transparency, adherence to the law, respect for human rights and moral behavior were also identified as the uncertainties in this industry. Finally scenarios of black swan or lost paradise of multinational companies, health society waiting for good governance, tobacco industry deprived of political and economic blessings and green society, were Iran is determined. a perfect example of a country with tobacco control policy and hence, the green society scenario was selected as the fovorable scenario.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Foresight / Good Governance / Iranian Tobacco Industry / Scenario / Horizon 1242
ابراهیمی، علیرضا؛ پورالاشتی، محمد رستم. (1395). تدوین استراتژی شرکت دخانیات ایران براساس ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT؛ سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین وبرنامه‌ریزی پایدار ایران.
ابراهیم‌پور، حبیب؛ الیکی، فهیمه. (1395). بررسی نقش حکمرانی خوب در کارآمدی دولت‌ها؛ کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت؛ تهران؛ همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی.
اصغری، حسنعلی؛ قاسمی، حاکم ؛ کشاورزترک، عین الله. (1396). الگوی نهادی آینده‌نگاری راهبردی منطقه‌ای در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران؛ فصلنامه راهبرد؛ سال بیست و ششم؛ شماره84؛ ص39.
اقتصاد انلاین، 1399، اعداد شگفت‌انگیز از اقتصاد دخانیات ایران، 29/4/1399، کد خبر 453647، https://www. eghtesadonline. com/n/2InT
پاداش زیوه، حمید؛ خداپناه، بهمن. (1394). برآورد شاخص‌های حکمرانی خوب بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای منتخب؛ فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه؛ سال بیستم؛ شماره 3؛ ص 168.
تدلی، چارلز؛ تشکری، عباس. (1395). مبانی پژوهش ترکیبی(تلفیق رویکردهای کمی و کیفی)؛ چاپ اول؛ انتشارات جهاد دانشگاهی؛ ص286.
خاکی، غلامرضا. (1370). سایبرنتیک وکاربردآن درمدیریت؛ مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)؛ دوره یک، شماره یک؛ صص62-88.
دادخواه، سهیل؛ بیات، روح الله؛ فضلی، صفرعلی؛ کشاورزترک، عین الله؛ ابراهیمی، ابوالقاسم. (1397). طراحی مدل مطلوب آینده‌نگاری شرکتی (مطالعه موردی:شرکت‌های مدیریت صادرات)؛ فصلنامه آینده پژوهی مدیریت؛ سال بیست و نهم؛ شماره . 115
رزمی، محمدجواد؛ صدیقی، سمیه. (1391). الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی؛ چهارمین همایش ملی اقتصاد ایران، دانشگاه آزاد واحد خمینی‌شهر.
زالی، نادر؛ منصوری بیرجندی، سارا. (1393). تحلیل عوامل کلیدی موثر برتوسعه حمل ونقل پایداردرافق 1404کلان شهر تهران، روش تحلیل ساختاری). فصلنامه برنامه‌ریزی وآمایش فضا؛ دوره نوزدهم، شماره 2؛ صص1-31.
سیفی گلستانی، ابوذر؛ عبدالرحیم، پدارام. (1399). مفهوم نشانه‌های ضعیف در آینده پژوهی، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی؛ سال پنجم؛ شماره 17؛ صص39-61
شرکت دخانیات ایران (1400): مدیریت بازاریابی و تحقیقات بازار
شیرخدایی، میثم؛ فلاح لاجیمی، حمیدرضا؛ فضل اله تبارلداری، مریم. (1397). ضد بازاریابی مصرف دخانیات و اولویت‌بندی راه‌کارها با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره؛ فصلنامه مدیریت بازرگانی؛ دوره 10؛ شماره 3؛ صص547-566.
صناعی، فریناز، شیخ الاسلامی کندلوسی، نادر. (1397). پویش در آموزش علوم انسانی؛ دوره 3؛ شماره11؛ صص83-97.
علی بیگی، جواد؛ جلالیان، حمید؛ عزیزپور، فرهاد؛ مهدی زاده، حسین. (1396). تهیه نقشۀ پیشران‌های اصلی برای آینده پژوهی راهبردی اثرات اجرای طرح سامانۀ گرمسیری بر توسعه دشت‌های مهران وگدارخوش درر استای مدیریت برنامه‌ریزی؛ پژوهش‌های مدیریت راهبردی؛ سال بیست وچهارم؛ شماره؛ صص145-167.
گرامی طیبی، محسن. (1398). طراحی مدل آینده‌نگاری راهبردی برای توسعه مناطق آزاد در افق 1414(مورد مطالعه: منطقه آزاد چابهار)؛ رساله مقطع دکتری رشته آینده‌پژوهی؛ دانشکده علوم اجتماعی؛ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
محمدنژاد، نیما؛ معصومی، محمدرضا؛ جوان نوقابی، جواد. (1397). تحلیل عوامل مؤثر برمصرف دخانیات در ایران؛ بررسی بودجه خانوار؛ مجله علوم پزشکی صدرا؛ 6(3)، 215-226.
محمدی، محسن؛ عیوضی، محمدرحیم؛ سجادی، جعفر؛ افشین، مسعود. (1393). شناسایی سیگنال‌های ضعیف تأثیرگذار برآینده شرکت دخانیات و الویت‌بندی آنها؛ کنفرانس بین‌المللی توسعه و تعالی کسب و کار؛ تهران.
نامداریان، لیلا؛ (1395)؛ ارائه یک چارچوب عمومی جامع برای آینده‌نگاری تکنولوژی؛ اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی وتکنولوژی.
نیک سرشت، محمد؛ میرحسینی، مینو؛ کرمانشاه، علی. (1388). مقاومت در برابر تغییر در کشاکش پارادایم‌های نوین مدیریتی؛ چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.
 
Adegbile, A. , Sarpong, D. , & Meissner, D. (2017). Strategic Foresight for Innovation Management: A Review and Research Agenda.  International Journal of Innovation and Technology Management, 14(04), 1750019. . ‏
Avram, M. G. (2014). Advantages and Challenges of Adopting Cloud Computing from an Enterprise Perspective.  Procedia Technology, 12, 529-534.
Awan, K. H. , Hussain, Q. A. , Khan, S. , Peeran, S. W. , Hamam, M. K. , Al Hadlaq, E. , & Al Bagieh, H. (2018). Accomplishments and Challenges in Tobacco Control Endeavors-Report from the Gulf Cooperation Council countries. The Saudi dental journal, 30(1), 13-18. ‏
Bauer, R. (2018). The Future of Tobacco Stocks: A Scenario Analysis.
Capano, G. , Howlett, M. , & Ramesh, M. (2015). Bringing Governments Back in: Governance and Governing in Comparative Policy Analysis.  Journal of comparative policy analysis: research and practice, 17(4), 311-321.
Cetin, Tamer. “The effect of Taxation and Regulation on Cigarette Smoking: Fresh Evidence from Turkey. ” Health Policy 121, no. 12 (2017): 1288-1295.
Douglas, M. R. , Wilson, A. P. , & Chan, A. (2015). A Neo-Strategic Planning Approach to Enhance Local Tobacco Control Programs. American Journal of Preventive Medicine, 48(1), S13-S20.
Engdaw, B. D. (2021). Decentralization and Good Governance. In Handbook of Research on Nurturing Industrial Economy for Africa’s Development (pp. 281-304). IGI Global.
Ernst, D. , & Hart, D. (2008). Governing the Global Knowledge Economy: Mind the Gap!. Honolulu: East-West Center.
Freeman, B. , Hagan, K. , & Winstanley, M. , The Future of the Tobacco Industry. In Scollo, MM and Winstanley, MH [editors]. Tobacco in Australia: Facts and issues. Melbourne: Cancer Council Victoria; (2018). Available from
Grindle, M. S. (2010). Good Governance: The Inflation of an Idea (HKS Faculty Research Working Paper Series, RWP10-023).  Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University.
Isip, U. , & Calvert, J. (2020). Analyzing Big Tobacco’s Global Youth Marketing Strategies and Factors Influencing Smoking Initiation by Nigeria Youths Using the Theory of Triadic Influence. BMC public health, 20(1), 1-12. ‏
Jubaer, Shah Mohammad. ( 2021)., Governance and Good Governance., An Elemental Structure and Relative Comprehension of the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh. , www. researchgate. net
Kaufmann, D. , Kraay, A. , & Zoido-Lobatón, P. (2002).  Governance Matters II: Updated Indicators for 2000-01 (Vol. 2772). World Bank Publications.
Kin, V. , Fabbe-Costes, N. , & Prevot, F. Paradoxes in Inter-Organizational Relationships: How Do Alliances Managers Deal With Ambidexterity in Innovative Projects?
Kuosa, T. (2012). The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making, Oxford: Routledge. , p13. ‏
Lari, F. A. , Lari, D. A. D. A. , & Lari, M. A. D. A. (2020). Empirical Differences Between UAE and Finland of Strategic Foresight Implementation. International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology, 11(2), 175-180. ‏Liu, J. , 2014, From Social Management to Social Governance: Social Conflict Mediation in China. Journal of Public Affairs, 14(2), P95.
Marquez, P. V. , & Moreno-Dodson, B. (2017).  Tobacco Tax Reform at the Crossroads of Health and Development: a Multisectoral Perspective. World Bank. Martin, Ben. (1995), “Foresight in Science and Technology”, Journal of Technology Analysis & Strategic Management, Volume 7, Issue 2, pp 139-168
Miles, I. (2004). Three Worlds of Foresight’. In EU-US Seminar: New Technology Foresight.
Nag, N. S. (2018). Government, Governance and Good Governance. Indian Journal of Public Administration, 64(1), 122-130. ‏
Novotny, T. E. , & Zhao, F. (1999). Consumption and Production Saste: Another Externality of Tobacco use. Tobacco Control, 8(1), 75-80. ‏
O’Leary, R. , & Polosa, R. (2020). Tobacco Harm Reduction in the 21st Century. Drugs and Alcohol Today. ‏
Open Society Institute. (2007). Taking On Goliath-Civil Society’s Leadership Role in Tobacco Control. eScholarship, University of California
Rana, P. , Pérez-Rios, M. , Santiago-Pérez, M. I. , & Crujeiras, R. M. (2016). Impact of a Comprehensive Law on the Prevalence of Tobacco Consumption in Spain: Evaluation of Different Scenarios. Public Health, 138, 41- 49
Reger, G. (2001). Technology Foresight in Companies: From an Indicator to a Network and Process Perspective. Technology Analysis & Strategic Management, 13(4), 533-553
Rothstein, B. (2013). The Three Worlds of Governance: Arguments for a Parsimonious Theory of Quality of Government.
Silva, C. N. (2015). Urban Planning in Sub-Saharan Africa: Colonial and Post-Colonial Planning Cultures. Routledge. ‏
Son, H. (2012). The future of South Korea: Alternative Scenarios for 2030 (Doctoral dissertation, University of Hawai’i at Manoa)
‏The Foundation for a SmokeFree World,(2021), https://www.smokefreeworld.org/
Tsegaw, P. C. (2020). The Nexus Between Good Governance Indicators And Human Development Index In Africa: An Econometric Analysis.  Journal of Public Administration and Governance, 10(2), 1-19.
World Health Organization. (2018).  WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Smoking 2000-2025. World Health Organization. ‏
World Health Organization. (2017).  Tobacco and its Environmental Impact: an Overview. World Health Organization.
Zafeiridou, M. , Hopkinson, N. S. , & Voulvoulis, N. (2018). Cigarette Smoking: an Assessment of Tobacco’s Global Environmental Footprint Across its Entire Supply Chain. Environmental Science & Technology, 52(15), 8087-8094. ‏
Zalman, amy. (2019). Maximizing the Power of Strategic Foresight, Washington Headquarters Services, www. whs. mil.