بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری همواره بر آن است تا با ایجاد تمهیدات لازم، از هرگونه نقض علائم تجاری جلوگیری کند. اما، از استثنائات مترتّب بر استفاده از علامت تجاری غیر، استفاده منصفانه به‌منظور معرفی کالا و خدمت تحت آن علامت است. در استفاده منصفانه به‌منظور معرفی، هدف از استعمال علامت تجاری غیر، معرفی کالاها و خدمات تحت آن علامت یا اظهارنظر، انتقاد و یا تقریظ مالک علامت تجاری است. چنین استفاده‌ای مستلزم رعایت شرایطی است که عدم رعایت‌شان موجب تحقق نقض علامت تجاری می‌شود. بنابراین، مقاله حاضر می‌کوشد مفهوم و ملاک‌های احراز استفاده منصفانه به منظور معرفی را به‌صورت تطبیقی بررسی کرده  تا راهکار و چارچوب مناسبی در اختیار قضات، وکلا و مشاوران قرار دهد و توسط آن ابهامات موجود در این حوزه را برطرف سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Third Party's Trademark Fair Use Doctrine on the Introduction of Goods and Services

نویسندگان [English]

  • saeid habiba 1
  • majid hosseinzadeh 2
  • samaneh mohebifard 3
چکیده [English]

The legal system over trademarks has continually been trying to prevent any breach of trade marks by providing preparatory measures. The fair use doctrine on the introduction of following goods and service is of the exceptions related to use of trademark. Based on this doctrine, the trademark of third party is used to introduce its following goods and service or to comment, criticize or praise the owner of that trademark. Such a use necessitates compliance with some conditions in which non-compliance causes the trademark to be breached. This article shall analyze the doctrine of fair use for the introduction of goods and service and present the criteria of identification of this doctrine from comparative perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Fair Use Doctrine for Introduction / Trademark / Consumer Rights / Good Faith / Skill of Customer
بادینی، حسن؛ مجید حسین‌زاده و سمانه محبی‌فرد (1393)؛ «بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی از علائم تجاری توصیفی»، مجله پژوهشنامه بازرگانی، ش. 73، صص 123-99.
جاکوب، رابین؛ الکساندر دنیل و لی لیندسی (1386)؛ مالکیت فکری، ترجمه هاشم بیگی، محمد، انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران.
قانون اساسی مصوب 1358 و اصلاحی 1368.
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386.
قانون ضدرقابت منصفانه آلمان مصوب 2010.
قانون علائم تجاری انگلستان مصوب 1994.
قانون علائم تجاری ایالات‌متحده امریکا (قانون لنهام) مصوب 1945 و اصلاحات 1996 و 2006.
قانون علائم تجاری آلمان مصوب 1995.
قانون علائم تجاری هند مصوب 1999.
قانون علائم تجاری هنگ‌کنگ مصوب 2009.
قانون مالکیت فکری فرانسه مصوب 1992 اصلاحی 2006.
قانون مطبوعات مصوب 1364.
میرحسینی، سیدحسن (1390)؛ حقوق علائم تجاری، چاپ اول، نشر میزان.
Century 21 Real Estate Corp. v. Lending TreeInc (2007), Berkeley Technology Law Journal, vol.22, issue.1.
Ginsburg, Jane C. (2007); “Of Mutant Copyrights, Mangled Trademarks, and Barbie’s Beneficence: The Influence of Copyright on Trademark Law”, Columbia Public Law Research Paper, no.7-153, pp.1-22.
L. Dogan, Stacey & A. Lemley, Mark (2007); “A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law”, The Trademark Reporter, vol 97, pp. 1223-1251.
Partridge, Mark (2003); “Guiding Rights: Trademarks, Copyright and the Internet, Collected Articles on Copyright, Trademark and the Internet”, Universe, Inc, USA.
Ramsey, Lisa (2007); “First Amendment Limitation on Trademark Rights”, vol.3, no.7-86, pp.147-174.
Schwabach, Aaron (2014); Internet and the Law: Technology, Society, and Compromises, Second Edition, Manufactured in USA.
Vanessa, P. Rollins(2009); “Trademark Fair Use: Braun v. the Bunny”, Marquette Intellectual Property Law Review, vol.13, issue.2, pp.285-307.