بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی( موسسه حقوق تطبیقی)، دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته حقوق تجاری- اقتصادی بین‌المللی، دانشگاه تهران

چکیده

در فضای رقابتی امروز، کشورهایی پیشتازند که با به‌کارگیری ابزارهای نوین، فعالیت‌های تجاری را سریع‌تر و کم هزینه‌تر کنند. پنجره واحد تجاری1 الکترونیکی یکی از این ابزارها است که برای بازرگانان این امکان را فراهم می‌سازد تا به‌جای مراجعه به نهادهای مختلف دخیل در امر صادرات و واردات و تکمیل فرم‌های مختلف‌الشکل، تنها به یک مرجع واحد مراجعه کرده و با تکمیل فرم‌های متحدالشکل، کالاها را با زمان و هزینه‌ کم‌تری صادر یا وارد کنند؛ بنابراین، هزینه تمام‌شده محصولات، کاهش یافته و قدرت رقابتی بنگاه‌های داخلی در مواجهه با رقبا افزایش می‌یابد. بی‌تردید، تأسیس و کارایی این نهاد به بستر حقوقی مطمئنی نیاز دارد، اما در حال حاضر، نظام حقوقی ایران، فاقد ابزارهای حقوقی کافی و روشن است. از آنجا که تاکنون جنبه‌های حقوقی این نهاد در ادبیات ایران بررسی نشده است، لذا بخش نخست این مقاله به بیان مفهوم و مزایای پنجره واحد تجاری، بخش دوم به بیان ابعاد حقوقی موضوع و بخش سوم به نارسایی‌های حقوق ایران پرداخته و در پایان، براساس تجربیات حقوقی چند کشور موفق مانند مالزی و کره جنوبی، راهکارهای روشنی به قانونگذار و دستگاه‌های اجرایی ذینفع ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Legal Aspects of Electronic Commerce Single Window

نویسندگان [English]

  • mohsen sadeghi 1
  • naghmeh javadpour 2
1
2
چکیده [English]

In the current competitive world, countries which use new instruments in order to facilitate commercial activities in terms of speed and cost; are more successful. One of these innovative instruments is “Commercial Single Window’ that gives merchants the opportunity to refer to one single unit instead of being obliged to refer to various related units in export and import industry for filling the required uniform  forms. This instrument makes import or export of goods less expensive and less time-consuming. As a result, total costs of goods is reduced and the competition power of domestic business units increases. Certainly, establishment and efficiency of commercial single window requires a special secure and clear legal framework which does not exist in our legal system currently. Legal aspects of commercial single window have not been analyzed in Iranian legal literature yet. Therefore, concept and benefits of the instrument will be reviewed in the first chapter of this article. Legal aspects will be discussed in the second chapter and in the last part, the authors provide vivid solutions to Iranian law-makers and the related executive branches based on successful experiences of other countries such as Malaysia and South Korea. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single Window / Export and Import / Malaysia / South Korea / Iran Laws and regulations
حاجی علی‌اکبری، جلال، پاریاب، سیدحسین (1386)؛ پنجره واحد تجارت، گامی نهادی در استقرار تجارت الکترونیکی، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی، تهران.
رضایی‌زاده، محمدجواد (1385)؛ حقوق اداری، جلد اول، تهران: نشر میزان.
صادقی، محسن (1387)؛ حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی، تهران: نشر میزان.
صادقی، محسن (1390)؛ «نقش مالکیت فکری در تأسیس و کارایی پنجره واحد تجاری از نگاه حقوق و اقتصاد»، مجموعه مقالات تقدیمی به دکتر ابوالقاسم گرجی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات انجمن مفاخر علمی، صص 376-417.
کاتوزیان، ناصر (1390)؛ حقوق مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کی‌نیا، محمد (1392)؛ امضای الکترونیکی (منطبق با حقوق فرانسه)، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
مصطفی منتقمی، فروغ (1388)؛ اخلاق در تجارت الکترونیکی؛ رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
نوربها، رضا (1390)؛ حقوق جزای عمومی، تهران: گنج دانش.
وطن‌دوست، نگین (1389)؛ مسئو.لیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران.
Korea Custom Service ( 2010); Republic of Korea Single Window Case.
Schermer Bart W. (2007); “Legal Issues of Single Window for International Trade”, Modern Law for Global Commerce Congress To Celebrate the Fortieth Annual Session of UNCITRAL, Vienna, pp. 9-12.
Unknown (2010); “Towards a Single Window Trades Environment Case of Malaysia’s National Single Window”, UNNEXT, brief, no 4.
Unknown (2008); “Asean Single Window, The Intersection of Law and Technology”, Available at: http://aimp.apec/org/documens/2009/sccp/swwwg-wksp4/09-sccp.swwg-sksp4-019.pdf, last visited: 15/10/2011.
Unknown (2006); “National Integrity Systems, Transparency International Country Study Report”.
 Weber, Rolf H. (2012); “Legal Framework for the Single Window Concept in ASEAN A Successful Movement Towards Trade Facilitation in East Asian Countries”, available at: www.sef.hk/.../39%20Rolf%20Weber%20paper.pdf