مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری: نگاهی نقادانه به رای صادره در پرونده شرکت امریکایی هرشی و شرکت ایرانی شکوپارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی( موسسه حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران

2 دانشجوی ارشد رشته حقوق شرکت‌های تجاری دانشگاه علوم قضایی

چکیده

علائم تجاری اساساً در پی رونق تبادلات تجاری، رقابت میان بنگاه‌ها و شرکت‌های تجاری ظهور کرد. از آنجا که ادعا می‌شود حمایت‌های داخلی و خارجی از علائم تجاری نقش پررنگی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور‌ها دارد، تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد ایران در زمینه حمایت حقوقی از علائم تجاری ضعف‌های بسیاری دارد. موانع موجود بر سر راه حمایت حقوقی از علائم تجاری در ایران عبارتند از: عدم وجود شعب تخصصی، دانش کم دادرسان، نبود نشریات تخصصی در حوزه علائم تجاریو ضعف نهاد‌های حامی حقوق مصرف‌کننده.مواجهه با انبوه تولیدات داخلی و افزایش رقابت میان بنگاه‌‌ها و شرکت‌های تجاری در داخل و در سطح بین‌الملل قطعاً ضرورت حمایت حقوقی از علائم تجاری را بیش‌تر می‌کند. با توجه به ارزش و اهمیت علائم تجاری در دنیای صنعتی امروز، این مقاله به مبانی حقوقی حمایت از علائم تجاری می‌پردازد. حقوق مربوط به علائم تجاری دو مبنای اصلی دارد که به‌سختی می‌توان مبنای دیگری پیدا کرد. مبنای اول، حمایت از صاحب علامت تجاریو مبنای دوم حمایت از مصرف‌کننده در ارتباط با علامت تجاری است. بنابراین، مفاهیم حقوقی حق تقدم، رقابت غیرمنصفانه، سوء‌نیت، حمایت مضاعف از علائم مشهور و... داخل دایره این دو مبنا قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Bases of Trade Mark Protection

نویسندگان [English]

  • mohsen sadeghi 1
  • rohoallah taherifard 2
1
2
چکیده [English]

Trade marks have basically come into view following the boom in commercial transactions and competition among enterprises and companies. It is claimed that domestic and foreign protections of the trademarks play significant roles in the economic improvement and development of countries. However, research has shown that in Iran, there are some shortcomings in the legal protection of trademarks. The obstacles to legal protection of trade marks involve: lack of specialized courts on trade marks, little knowledge of judges, absence of specialized journals and the weakness of the institutions supporting consumers’ rights. Faced with large amounts of domestic products and increased competition among enterprises and companies on the internal and international level show the necessity of the legal protection of trade marks. With respect to the importance of trade marks in today’s industrial world, this article tries to consider two legal bases of trademark protection. Laws related to trademarks have two main bases. The first basis is protection of the trademark owner and the second is protection of the consumer affected by trademarks. Thus, legal concepts of right of priority, unfair competition, bad faith, well-known marks and so on are included in these two bases. In addition, a legal case including an inferior court’s and appeal court’s verdict are analyzed based on the bases mentioned above.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Mark / Legal Protection / Iran
آزادی، محمدرضا (1391)؛ حقوق کاربردی مصرف‌کننده‌، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
اسلامی، شیرزاد (1388)؛ مجموعه قوانین مالکیت‌های فکری، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
اصلانی، حمیدرضا (1389)؛ «معیار‌ها و آثار تعیین محل وقوع نقض حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، ش 2.
امامی، نورالدین؛ باقری، عباس (1353)؛ درباره قرارداد پاریس راجع به حقوق مالکیت صنعتی، چاپ اول، تهران، مؤسسه حقوقی تهران.
باقری، محمود؛ بابایی، زهرا (1390)؛ «حمایت از علائم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه»، مجله علمی ـ پژوهشی حقوق خصوصی، دوره 8، ش 2.
رمضانی، محمدتقی (1378)؛ «حمایت کیفری حقوق مصرف‌کننده و تطبیق آن با حقوق مصرف‌کننده‌»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).
ساعد وکیل، امیر (1388)؛ حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
ستوده تهرانی، حسن (1374)؛ حقوق تجارت، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر.
شمس، عبدالحمید (1383)؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
صادقی، محسن؛ آقاجانی، زهرا (1391)؛ «مبحثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف‌کننده‌: فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران»، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره 42، ش 1.
صیادی؛ مریم، موسوی بصیر، سید مسلم (1389)؛ «مصرف‌کننده به نام‌ها اهمیت می‌دهد»، ماهنامه اتاق بازرگانی، ش 43.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1389)؛ حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ سی و نهم، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
عبداللهیان، امید (1390)؛ «آیا حمایت از مصرف‌کننده در مرحله حرف و شعار باقی مانده است؟»، نشریه حقوق وکالت، ش 39.
عمرانی، لی لی (1380)؛ «علائم تجاری ابزار ظلم هستند یا پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان»، مجله بررسی‌های بازرگانی، ش 171.
غفاری، بهنام (1391)؛ «ضمانت اجرای مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت»، رساله دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
فرهادی، مریم (1386)؛ «نقد و بررسی تطبیقی قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان با حقوق کشور فرانسه»، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، ش 4.
قبادی، کمال (1388)؛ «وضعیت علائم تجاری مشهور در حقوق بین‌الملل و ایران»، نشریه کانون وکلا، ش 207.
کاتوزیان، ناصر (1390)؛ مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر (1374)؛ حقوق مدنی، دوره عقود معین، جلد 1، تهران، انتشارات مدرس.
کاتوزیان، ناصر (1388)؛ اموال و مالکیت، چاپ بیست و نهم، تهران، نشر میزان.
مسائلی، منصوره (1388)؛ «تأثیر حقوق مصرف‌کننده بر حقوق مالکیت صنعتی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران.
میرحسینی، سیدحسن (1390)؛ حقوق علائم تجاری، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
Callmann, Rudolf (1940); “What is Unfair Competition Law”, Georgetown Law Journal, Washington, D.C, vol. 28, no. 585.
Garner, Brayan A (1999); Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, New York, West Group.
Hilty, Reto M; Henning Bodewing, Frauke (2006); Law against Unfair Competition, European Union and Member States, Kluwer Law International, The Hague, Springer; 2007 edition.
Kitchen, David; Lewely, David; Mellor, James; Meade, Richard; Moody-Stuart, Thomas; Keeling, David (2005); Kerly’s Law of Trade Marks And Trade Names, 14th edition, London, Sweet & Maxwell.
Maclntyre, Evan (2009); Business Law, London, Longman.
Maclntyre, Evan (2001); Essentials of Business Law, London, Pearson & Longman.
Michels, Amanda (2010); A Practical Approach To Trade Mark law, Fourth Edition, London, Oxford.
Naomi, Klein (2000); No Logo, First Edition, London, Flamingo.
Ono, Shoen (1992); Overview of Japanese Trademark Law, Second Edition, Tokyo, Yuhikaku.
Twigg Flesner, Christain (2003); Consumer Product Guarantees, London, Ashgate Dartmouth.
WIPO, Protection Against Unfair Competition: Analysis of the Present World Situation, World Intellectual Property Organization, Geneva 1999.
وبسایت
http://www.interbrand.com/en/best-globa-brands/2013/Best-Global-Brands-2013.aspxVisited in 2015
http://www.investopedia.com/terms/m/marketshare.aspVisited in 2015
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514#P147_20484Visited in 2015
http://sorat.resaco.ir/?patrid=2070, Visited in 2015
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm#2 vvVisited in 2015
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf Visited in 2015