هم حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران

چکیده

در نظریه‌های جدید اقتصاد بین‌الملل، بحث هم‌حرکتی ادوار تجاری و عوامل اثرگذار بر آن برای ایجاد و توسعه موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای کشورها اهمیت دارد به‌طوری‌که امکان تشکیل یک منطقه بهینه پولی را فراهم می‌آورد. هدف مقاله حاضر، بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر هم‌حرکتی پویای ادوار تجاری ایران و اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی پویا در دوره زمانی 2012-1993 و با استفاده از رویکرد System GMM است. نتایج با استفاده از این شاخص نشان می‌دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت هم‌حرکتی ادوار تجاری ایران و سایر کشورهای عضو اکو می‌‌شوند، البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگ‌تری دارد. همچنین، تشابه سیاست‌های پولی و مالی نیز جزء دیگر عوامل اثرگذار محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dynamic Business Cycle Co-movements: The Case of Iran with Other ECO Countries

نویسنده [English]

  • somaye sadeghi
چکیده [English]

The new international economic theories indicate that the business cycles co-movements are important in order to develop regional trade agreement (RTA), in particular optimal currency area (OCA). This paper investigates the major determinants of Dynamic Business Cycle Co-movements in Iran with other ECO countries introducing a new and dynamic cross correlation index, during 1993-2012 and using System GMM methods.
The results show that an increase of trade and financial transactions causes to strengthen business cycle synchronization in Iran with other ECO countries. Also, more industrial similarity between a pair of countries induces the higher bilateral co-movements. Likewise, fiscal and monetary policies similarities are other determinants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycles Co-movement/ Trade and Financial Integrations/ Industrial Similarity/ Fiscal and Monetary Policy Coordination