مطالعه حقوقی آثار قانون گذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی: با تأکید بر کاهش قیمت تمام شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری

چکیده

برقراری امنیت حقوقی از طریق قانونگذاری، یکی از عوامل مؤثر بر گسترش بازاریابی الکترونیکی است و از آنجا که این شیوه نوین بازاریابی باعث کاهش هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی محصولات می‌شود، اهمیت اقتصادی قابل‌توجهی دارد زیرا یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فضای رقابتی در بازار یک کشور عبارت است از کاهش قیمت تمام‌شده محصولات ضمن حفظ کیفیت بالا. از این‌رو، برای ترغیب بنگاه‌ها به استفاده از این ابزار مفید، باید بستر فنی و حقوقی برای برقراری فضای دیجیتالی ایمن، مهیا شود که بخشی از این وظیفه برعهده قانونگذار است. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته، لذا این مقاله براساس روش تحلیلی ـ تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی چند کشور موفق و حسب مورد با نگاه به برخی نارسایی‌های اجرایی، درصدد رفع نسبی این خلأ تحقیقاتی است. سؤال‌های اصلی این مقاله این است که قانونگذاری در حوزه بازاریابی الکترونیکی چه اثراتی در پی داشته و چگونه بر کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش فضای رقابتی در بازار تأثیر می‌گذارد؟ و آیا حقوق ایران، الزامات حقوقی بایسته در این زمینه را به‌خوبی مقرر داشته است؟ مهم‌ترین دستاورد مقاله این است که بنگاه‌های ایران در کنار دلایل غیرحقوقی، نمی‌توانند به‌واسطه برخی نارسایی‌های قانونی، چندان از بازاریابی الکترونیکی جهت کاهش قیمت تمام‌شده بهره گیرند. مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می‌شود: در بخش نخست، الزامات حقوقی برای ایمن‌سازی بازاریابی الکترونیکی با استفاده از مطالعه تطبیقی در چند کشور موفق بررسی شده و در بخش دوم، جایگاه موضوع در حقوق ایران تبیین شده و در پایان نیز، راهکارهای روشن و کاربردی برای استفاده قانونگذار و دستگاه‌های ذینفع ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Study of Effects of Legislation on E-Marketing: with Emphasis on Finished Cost Reduction

نویسندگان [English]

  • mohsen sadeghi 1
  • amirhossein hadi 2
1
2
چکیده [English]

Legislation is considered as an important factor in progress of electronic marketing. Since E-Marketing reduces the costs of advertisements and marketing, it has considerable importance. Electronic marketing is one of the methods of FCR. However, enterprises will not be persuaded to e-marketing unless the digital environment of e-marketing is technically and legally safe. A part of this obligation should be performed by Law. Since this important issue has not been studied in Iranian legal literature, this article tries to answer these questions by analytical and comparative method and study on Iranian Law and several selected successful countries: How do the regulations of e-marketing have effect on FCR? And does Iranian Legal System fulfill suitable safety for digital environment?  The hypothesis of this article is No; i.e. Iranian enterprises cannot use electronic marketing in order to reduce finish cost  because of legal faults of Iranian Law besides of non-legal factors. It constitutes three sections: the first section surveys the basic concepts of the article; the second considers legal requirement for safety of e-marketing and the experiments of several successful countries and the third, criticizes the position of topic in Iran. Finally, it suggests suitable and practical solutions to the legislator and beneficiary organs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Marketing / Finished Cost Reduction (FCR) / Development of Competition Atmosphere / Legal Requirement / Iran