بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه توسعه صادرات فرش دستباف ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه دفاع ملی

3 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

وجود برخی مشکلات در زمینه بازاریابی، عرضه و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان در بازارهای جهانی باعث شده تا مشکلات زیادی برای دست اندرکاران صنعت فرش دستباف ایران ایجاد شود و علی رغم عرضه محصولی اصیل، شا هد سیر نزولی تولید و صادرات فرش دستباف ایران در سال های اخیر باشیم و به طور کلی نسبت به دیگر رقبای خارجی در جایگاه پائین تری قرار گیریم. در این تحقیق سعی شده است که با بررسی مدل های مختلف تجارت الکترونیکی و مطالعات صورت گرفته در این زمینه، نحوه به کارگیری و مزایای استفاده از سیستم های مبتنیبر آن ، مدلی برای موانع تجارت الکترونیکی در زمینه صادرات فرش دستباف ایران پیشنهاد و به عنوان شاخص   از طریق پرسشنامه و با در نظر گرفتن طیف پنج نقطه ای لیکرت و 3 عوامل مربوط به مدل پیشنهادی، موانع موجو د در سر راه تجارت الکترونیکی در زمینه صادرات فرش دستباف ایران مشخص و با ارائه راه کارها و پیشنهاداتی برای صادرکنندگان فرش، قدمی هر چند کوچک و ناچیز در جهت رشد و اعتلای این کالای ارزشمند در جهان و دستیابی به موقعیت از دست رفته آن، حاصل شود . در نهایت موانع ت جارت الکترونیکی در زمینه صادرات فرش دستباف ایران به ترتیب اولویت به صورت زیر تعیین شدند : ۱‐ مشکلات و موانع مربوط به زیرساختار اطلاعاتی ۲‐ مشکلات مربوط به زیرساختارهای قانونی، حقوقی و امنیتی ۳‐ مشکلات و موانع زیرساختار انسانی، آموزشی، فرهنگی و رفتاری ۴‐ مشکلات مربوط به زیرساختارهای گمرکی، بازرگانی و مالیاتی ۵‐ مشکل اینترنت ۶‐ مشکلات مربوط به زیرساختارهای فنی و سخت افزاری ۷‐ مشکلات مربوط به زیرساختارهای مالی و نرم افزاری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ELECTRONIC COMMERCE / ELECTRONIC BUSINESS / HINDRANCES / MASTER PLANS / IRANIAN HAND-WOVEN CARPET

نویسندگان [English]

  • ahmad jafarnejad 1
  • ali sajadipanah 2
  • seyed rahim safavi 3
  • mehdi ajali 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Some quandaries in marketing and proffering after-sale services to the customers in the global marts have brought about numbers of predicaments for the Iranian hand-woven carpet industry practitioners. Although Iranian carpet is an original product, we have witnessed a downfall in the Iranian hand-woven carpet industrial manufacturing and export during the past years. Hence our status is beneath those of outlandish entities. Some exertions have been made in this article to probe dissimilar electronic commerce blueprints and the pertinent perusals to avail electronic-based applications in order to offer a template in the Iranian hand-woven carpet export field. Questionnaires have been used while taking account of the 5-point Likert spectrum and   3 symbolizing the index of the proposed factors of the blueprint to pinpoint the electronic commerce impediments of the Iranian hand-woven carpet to pave the way for submission of master plans to the Iranian hand-woven carpet exporters to ameliorate the status of this priceless commodity globally to make it achieve its lost status. The electronic commerce impediments in the Iranian hand-woven carpet export have been offered in prioriti zed manner as follows:1.thepredicaments of the data infrastructure 2.quandaries of the legal, warranted and security matters 3. The behavioral, cultural, educational and human-prone infrastructure plights 4. Problems of excise, trade and customs office infrastructure 5. Internet complications 6. Orismological and hardware difficulties 7. Fiscal and software dilemmas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELECTRONIC COMMERCE / ELECTRONIC BUSINESS / HINDRANCES / MASTER PLANS / IRANIAN HAND-WOVEN CARPET