حق مصرف کنندگان در برخورداری از محصولات ایمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و رئیس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

وجود کالاهای ایمن در بازار هر کشور، لازمه سلامت و رفاه عمومی شهروندان آن کشور است، لذا حق ایمنی و برخورداری از محصولات ایمن در زمره حقوق بشر و حقوق بنیادین هر مصرف کننده به شمار می رود. نظر به اهمیت فوق العاده حق ایمنی، در قوانین حمایت از مصرف کنندة عمده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه ویژه ای ب ه این حق شده و تمهیدات مختلفی برای تضمین رعایت آن از سوی عرضه کنندگان ‐اعم از تولیدکننده و توزیع کننده‐ پیش بینی گردیده است . در سطح بین المللی نیز ب ه ویژه در اتحادیه اروپا، اهتمام فراوانی برای تحقق این منظور صورت پذیرفته است . با این همه، وضع در کشور ما تا حدی متفاوت است و مقررات موجود به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند . در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی ضرورت حمایت از این حق و مطالعه تطبیقی قوانین برخی از کشورها، نواقص مهم قانونی کشورمان روشن و پیشنهادات لازم جهت لحاظ داشتن در "لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان" به مقنن ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consumers' Right of Safety

نویسندگان [English]

  • morteza adel 1
  • behnam ghafari 2
1
2
چکیده [English]

Safety of consumer goods is an important part of consumer protection laws all over the world. The importance of this subject is so immense that some have counted the right of consumers to have safe products as “fundamental” and “part of human rights”. This subject has been considered important both in international and national levels. United Nations and European Union are the pioneers of international legislation on consumer safety and product safety. In national levels, western countries have done more in comparison with eastern countries to provide adequate legislations in consumer and product safety. This article aims to provide a thorough investigation of the subject in both international and national levels. It also tries to specifically investigate Iran laws to find out if any legislation is in place and if any further enactment to bring the country's legislation in line with the developments in the field is needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CONSUMER / GOODS / SAFETY / PRODUCTION / HUMAN RIGHTS