تاثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پیشرفت های اخیر مبتنی بر الگوهای رشد، برخی از الگوهایی که رابطه بین مخارج سرمایه گذاری عمومی با رشد بلندمدت اقتصادی را نشان می دهند، معرفی نموده است . این امر با سایر مطالعات پیرامون بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی (در سطح جمعی و بخشی ) سازگار می باشد. اما به هرحال شواهد متعارضی در ادبیات درباره این سوال که چگونه ترکیب مخارج دولت بر رشد اقتصادی موثر است، وجود دارد. به ویژه این مساله در رابطه بین سرمایه گذاری دولتی در بخش حمل و نقل و ارتباطات (زیربنایی) و رشداقتصادی، هنوز از تصویر روشنی نیز برخوردار نمی باشد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی مبتنی بر رهیافت هم انباشتگی ۱۳۳۸ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولت در ‐ طی دوره زمانی ۸۴ بخش حمل و نقل دارای تاثیر معنی داری در بلندمدت و کوتاه مدت بر رشد اقتصادی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Investment in Transportation On Economic Growth of IRAN

نویسندگان [English]

  • mohammad babazadeh 1
  • khalil ghadimi 2
  • reza mohseni 3
چکیده [English]

This paper investigates the relationship between public investment in transportation and economic growth using cointegration approach over 1959 to 2005. There is, however, conflicting evidence in the literature regarding the question as to how the composition of government expenditure affects economic growth. In particular, on the relationship between public investment in transportation (infrastructure) and economic growth, there has been a mixed picture. We find that there is a long run relationship between investment in transportation and economic growth and its impact is positive. In comparison with earlier studies, our estimated coefficients are exact

کلیدواژه‌ها [English]

  • CAUSALITY / COINTEGRATION / PUBLIC INVESTMENT / TRANSPORT / ECONOMIC GROWTH