برآورد تعرفه فصلی واردات منتخبی از محصولات کشاورزی ایران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 عضو هایت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر مسائل توسعه پایدار

چکیده

تعرفه فصلی نوعی از تعرفه گمرکی است که در مقاطع مختلف زمانی با نرخ متفاوتی وضع می شود. از تعرفه فصلی موقعی استفاده می شود که توازن عرضه و تقاضا به طور معنی داری در فصول مختلف سال تغییر کند . دایره شمول تعرفه فصلی صرفاً به محصولات کشاورزی محدود نمی شود، بلکه بدلیل تغییرات فصلی در میزان تقاضاو عرضه می تواند حوزه نسبتاً وسیع تری را در برگیرد . ماهیت شکل گیری تعرفه فصلی عمدتاً بر دو محور نوسان قیمت ها و ضرورت تنظیم بازار استوار است . در تدوین این مقاله سه هدف مدنظر بوده است : ۱. شناسایی آن دسته از محصولات کشاورزی که باید مشمول تعرفه فصلی قرا ر گیرند؛ ۲. مشخص کردن ماه هایی از سال که تعرفه فصلی باید بر این محصولات اعمال شود و ۳. تعیین میزان تعرفه فصلی برای این محصولات. روش مطالعه تعرفه فصلی با استفاده از روش شکاف قیمتی و حقوق ورودی موجود برای سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ محاسبه و تحلیل شده است. مطابق نتایج پژوهش در میان ۲۹۴ محصول کشاورزی، ۸ محصول شامل سیب درختی، پرتقال، انگور، سیب زمینی، پیاز، نخود، هندوانه و گوجه فرنگی به سبب نوسان در بهای ماهانهدر طی دوره جهت اعمال تعرفه فصلی در اولویت قرار دارند . دوره زمانی اعمال تعرفه فصلی‐ دوره برداشت و کف شاخص بهای ماهانه‐ محصولات فوق بشرح زیراست : سیب درختی: مرداد تا اول اسفند؛ پرتقال : مهرتا اول اسفند؛ انگور: مرداد تا اول اسفند؛ سیب زمینی : تیرتا اول اسفند؛ پیاز : اردیبهشت تا اول دی؛ نخود: خردادتا شهریور؛ هندوانه : تیرتا اول آذر؛ گوجه فرنگی: خردادتا اول دی هر سال. مضافاً، مطابق نتایج تحقیق، نرخ تعرفه فصلی (که برابر با تعرفه تثبیت شده یا حداکثر نرخ تعرفه مجاز دانسته شده ) برای واردات در دوره برداشت از ۴۷ درصد برای سیب زمینی برآورد می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Estimation of Seasonal Tariffs for Iran's Agricultural Imports

نویسندگان [English]

  • mirabdollah hosseini 1
  • gholamreza heidari 2
چکیده [English]

A seasonal tariff is a kind of customs duties which varies across different periods or seasons. It is used where the supply-demand equilibrium varies with the season in a meaningful way. It doesn't concern only agricultural products and, due to the seasonal variation of supply and demand, may cover a broader range of products. A seasonal tariff is mainly determined by price fluctuation and the necessity of market regulation. This paper follows three purposes: 1. to identify those agricultural products which require seasonal tariffs, 2. to determine those months during which seasonal tariffs are needed for the identified products, and 3. to calculate the required seasonal tariffs. To these ends, the method of price gap/ differential and applied import duties in 1997- 2005 has been used. As per authors, findings, out of 294 agricultural products, eight product- apple, orange, potato, onion, peas, watermelon and tomato - are of utmost priority for having seasonal tariffs owing to their monthly price fluctuation during the said period. Their terms of seasonal tariff - harvest periods - are as follows: Mordad- Bahman for apple, Mehr-Bahman for orange, Mordad-Bahman for grapes, Tir-Bahman for potato, Ordibehesht-Azar for onion, Khordad-Shahrivar for peas, Tir-Aban for watermelon and Khordad-Azar for tomato. Furthermore, according to the authors, findings, seasonal tariff rates (deemed equal to bound tariffs) for imports during harvest periods rang from 81 percent for watermelon to 47.5 percent for potato

کلیدواژه‌ها [English]

  • SEASONAL TARIFF / TARIFF EQUIVALENT / SUPPLY / DEMAND / TRADE / AGRICULTURAL PRODUCTS / IRAN