اعتماد الکترونیکی: بررسی نقش تجربه خرید اینترنتی و دانش مشتری نسبت به کاربری اطلاعات و مکانیز مهای ایجاد امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیر گروه مدیریت دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده

موفقیت در تجارت الکترونیکی به عوامل زیادی بستگی دارد که یکی از مهمترین آنها، اعتماد است. پژوهش ها نشان می دهند نبود اعتماد، از موانع اصلی موفقیت فروشندگان الکترونیکی و مهمترین عامل بازدارنده برای مشارکت مشتریان در تجارت الکترونیکی است . از این رو، ایجاد اعتماد در مشتریان، یکی از موضوعات چالش برانگیز برای فعالان در حوزه تجارت الکترونیکی محسوب می شود . از طرفی، اعتماد مشتری ان، خود متاثر از عوامل گوناگونی است. در این مطالعه ضمن تبیین اهمیت اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیکی، بر سطح دانش مشتری نسبت به کاربری اطلاعات و » و « تجربه خرید اینترنتی » دو عامل از بین عوامل موثر بر اعتماد الکترونیکی، تمرکز شده اس ت و با « مکانیزم های ایجاد امنیت انجام مطالعه میدانی اثر این عوامل بر اعتماد مشتریان ایرانی به صورت تجربی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که هر دو عامل مذکور، بر سطح اعتماد مشتریان ایرانی موثر می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Customer Experience and Knowledge on E-trust

نویسندگان [English]

  • fariba latifi 1
  • noshin momenkashani 2
1
2
چکیده [English]

Success of an e-business rests on many factors. One of the important contributors is trust. Online trust is one of the key obstacles to vendors succeeding on the internet medium; a lack of trust is likely to discourage online consumers from participating in e-commerce. Thus, building trust among customers is one of the challenging issues for on-line service providers. On the other hand, trust, itself is influenced by many factors. This study elaborates on the importance of customer trust in ecommerce. Among the factors affecting e-trust, this study focuses on two factors: "internet shopping experience" and "level of customer knowledge of information usage and security mechanisms". An experimental study has been conduced in the Iranian e-market. Findings of the study confirm the impacts of both of the above factors on the level of Iranian e-customers trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-COMMERCE / ONLINE TRUST / E-TRUST / ELECTRONIC TRUST / B2C