استراتژی ها و سیاس تهای حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

3 دکتری مدیریت استراتژیک و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه، یک شرکت قبل از تصمیم گیری در مورد گسترش فعالی تهای خود به خارج از مرزهای کشور باید درک روشنی از محیط بازاریابی بی ن المللی داشته باشد . طی دو دهه گذشته این محیط دستخوش تغییرات زیادی شده است . این تغییرات، فرص ت های جدید، مسایل و مشکلات بسیاری را برای شرکت ها بوجود آورده است . اقتصاد ، جهانی شده و تجارت و سرمایه گذاری جهانی، به سرعت در حال رشد است. بنابراین، شرکتی که علاقمند به ورود به بازارهای خارجی است باید درک درستی از نظام تجارت جهانی به دست آورد. به نظر می رسد این شرکت ها و مؤسسات برای اینکه بتوانند به بازارهای جهانی راه پیداکنند و از طرفی دیگر بتوانند بر موانع و محدودی تهای موجود در این بازارها غلبه کنند، نیاز به اطلاعات دقیق و به روز از بازار دارند . به منظور رفع این نیاز و توسعه فعالیت های شرکت های صادراتی، مؤسسات خدمات بازاریابی م یتوانند خدمات مفیدی را ارائه نمایند. به منظور شکل دهی و گسترش بیشتر مؤسسات ارائه دهنده خدمات بازاریابی، مقاله حاضر با انجام دو نظرسنجی جداگانه از مدیران مؤسسات مذکور و مشتریان آنها به بررسی راهکارهای حمایتی لازم از سوی نهادها و سازمان های دولتی پرداخته است. این مقاله، بر اساس مجموعه مطالعات، بررسی ها و استفاده از نظرات خبرگان بازاریابی کشور، چهار خرده نظام به منظور حمایت از مؤسسات خدمات بازاریابی ارائه داده است که عبارتند از: نظام قانون گزاری؛ نظام حمایت و پشتیبانی؛ نظام اطلاع رسانی و نظام نظارت و ارزیابی. حمایت های مورد نیاز این موسسات در شش دسته طبقه بندی شدند که عبارتند از : مشاوره ای، اطلاعاتی، حقوقی، پژوهشی، آموزشی و مالی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies and Policies to Support Marketing Services Agencies

نویسندگان [English]

  • vahid nasehifar 1
  • mohammadreza saadat 2
  • abolfazl masomzadeh 2
  • mohammad ahmadi 3
چکیده [English]

Nowadays, before deciding to expand their market to other countries, companies must understand international environment. In last two decades, the environment encountered a lot of changes that make problems and prepare opportunities for business. International trade and global investment is growing fast. Thus the companies interested to enter international markets, must have a real understanding of international trade system. It seems that the companies who want to penetrate global markets and pass boundaries, need updated exact information about the markets. There are “Marketing Services Incorporations” that fulfill these needs and help the companies extend their markets and activities. In order to create and expand the Marketing Services Incorporations, this paper made two distinct surveys, asking marketing services’ executive managers and customers to find the needs that must be supported by public sectors and activities that must be done by governmental trade organizations. Based on prior studies, investigations and experts’ opinion, this paper presents four subsystems to support marketing services agencies including law-making systems, support systems, informing systems and “Monitoring-Assessment” systems. Required support for these institutions were classified in six categories that Include: counseling, information, legal, research, educational and financial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SUPPORTING AGENCIES / EXPANDING MARKETING / MARKETING RESEARCHES / MARKETING SERVICE AGENCIES / ADVERTISEMENT