مطالعه تطبیقی تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی نقض اسرار تجاری در فضای دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

حمایت از اسرار تجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و حاوی ارزش تجاری که موجب برتری یک تاجر بر سایر رقبای تجاری اش می گردد، از اهمیتی فراوان برخوردار است. با این حال، طبیعت خاص اسرارتجاری باعث شده است که حمایت حقوقی از آن برخلاف دیگر قالب های مالکیت فکری، چندان قوی و موثر نباشد؛ وانگهی گسترش فضای بدون مرز ناشیاز پدیده اینترنت، بر چالش های حمایت از اسرار تجاری افزوده است زیرا امکان نقض حق از سوی میلیون ها کاربر در بسترمبادلات الکترونیکی فراهم شده و نظارت قوی حقوقی بر آنها وجود ندارد. این چالش های حقوقی زمانی بیشتر می شود که صاحب این اسرار به عنوان زیاندیده با این سوال بزرگ روبرو است که در دعوا علیه یک نقض کننده خارجی، کدام دادگاه و مرجع، صلاحیت رسیدگی به دعوای الکترونیکی را دارد بخصوص آنکه در خصوص اسرار تجاری برخلاف علامت تجاری و اختراعات، مقررات متحدالشکل منطقه ای یا بین المللی وجود ندارد. برغم اهمیت موضوع، بحث تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نقض مالکیت فکری از جمله اسرار تجاری در محیط دیجیتالی، در ادبیات حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است لذا این مقاله درصدد است تا با مطالعه تحلیلی و تطبیقی موضوع در چند سند بین المللی و جند کشور از جمله ایران، ادبیات جدیدی را در حوزه حقوق بین الملل خصوصی و مالکیت فکری در محیط دیجیتالی تولید کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Competent Forum for Civil Disputes of Trade Secrets Infringements in Digital Environment

نویسنده [English]

  • mohsen sadeghi
چکیده [English]

Trade secrets, as confidential information and containing commercial importance, cause the privilege of a merchant to the other competitors. However, because of the special nature of trade secrets, this protection is not powerful and efficient. In addition, the development of internet environment has increased the challenges of this protection because it has provided the possibility of right infringement by millions of users in electronic environment; furthermore, there is not efficient legal control in this environment. The further challenge of this issue is that the trade secret owner do not sometimes know competent forum for taking an action against infringer. In spite of trademark and patent, there is no regional uniform provision for jurisdiction on trade secret disputes at regional or international levels. Therefore, this article constitutes the survey of these challenges and the analytic-comparative study on certain international conventions and some legal systems such as Iranian Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TRADE SECRETS / DIGITAL ENVIRONMENT / BRUSSELS CONVENTION / HAGUE CONVENTION / WIPO / PRIVATE INTERNATIONAL LAW / COMPETENT FORUM AND IRANIAN LAW