بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی:خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی راک

چکیده

نقش برندها، برندگذاری و عوامل فن ی وب سا یت در اقتصاد امروز ی که به صورت جهانی و دیجیتالی درآمده، توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است . شرکت ها ی امروزی کاملاً با تمام عناصر کسب و کار آمیخته شده اند که از جمله آن عناصر، وب سایت ها می باشند. فعالیت شرکت ها در این زمینه به خاطر آن است که شبکه ا ینترنت ی ک فرصت مناسبی را به وجود آورده تا شرکت ها از طریق آن بتوانند برند تجاری خود را گسترش دهند. این مقاله سعی می کند تا اهمیت پیام رسانی برند را از طری ق وب سا یت، با مطالعه ای که از برندهای عمده- موسسات فرهنگی- به عنوان یک مطالعه موردی داشته است را بیان کند. دو هدف در این مقاله دنبال می شود: اول اینکه چطور وب سایت ها به تقویت پیام های یک برند کمک کرده، و بعلاوه فرصت هایی را که اینترنت برای خدمات رسانی الکترونیکی شرکت ها، برای ایجاد ارتباط با مشتریان ارائه کرده است، شرح م ی دهد و همچن ین به برنامه ری زانبازاریابی برای پیشرفت و موفق ی ت در استراتژ ی ها ی برندگذار ی بر مبنا ی اینترنت ی اری می رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the E-brand & Web Site Characteristics and Its Impact on Customers Trust & Loyalty (The Case of Cultural Institutes)

نویسندگان [English]

  • habibollah javanmard 1
  • aliakbar soltanzadeh 2
1
2
چکیده [English]

The role of brands, branding and technical ingredient of the Web site in the new economy that is characterized by digitalization and globalization is attracting considerable attention. The today companies are being integrated through every element of the business, including its Web site; this campaign therefore presents a useful opportunity to analyse the contribution of the Internet channel to brand building. This article explores the importance of brand messages through a Web site, taking one of the leading brands, Cultural Institutes, as a case study. In this article analysis is conducted on two levels: first, how the Web site elements are enlisted to reinforce brand messages, and further explore opportunities that the Internet offers for both e-service and brick service companies for building customer relationships and communities, and also assist marketing planners in the development of successful internet based branding strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BRAND IMAGE / INTERNET / CUSTOMER LOYALTY / CUSTOMER TRUST / GLOBALIZATION / ELECTRONIC SHOPPING