مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی: استانداردسازی ١ محصولات و چالش های حقوق مالکیت فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه حقوق اقتصادی و بازرگانی

چکیده

استاندارد در زندگی امروزی، نقش و جایگاهی غیرقابل انکار دارد و اهمیت و دخالت آن در ابعاد مختلف زندگی ما روز به روز بیش از پیش می شود. با این حال، اجرایی کردن فرآیند استانداردسازی و استفاده از منافع عمومی آن گاه با منافع خصوصی دارندگان اموال ف کری بویژه دارندگان ورقه اختراع، تعارض پیدا می کند و این پرسش را مطرح می سازد که این تعارض کجا شکل گرفته و راه حل برون رفت از آن چیست؟ از آنجا که مطالعات صورت گرفته پیرامون استانداردسازی محصولات، عمدتاً اقتصادی بوده است، طبیعتاً رابطه حقوق مالکیت فکری و استاندارد چندان مورد توجه نبوده است، از این رو، در این مقاله درصدد آن هستیم تا نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در استانداردسازی محصولات، راه حل رفع تعارض میان این دو و جایگاه موضوع را در حقوق ایران نقد و بررسی کنیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Product Standardization and the Challenges Related to Intellectual Property Rights

نویسنده [English]

  • mohsen sadeghi
چکیده [English]

Standard plays a critical role in today’s life and its importance is increasing in different aspects of our day to day life. However standardization process and the use of the public interests of standard conflict with the private interests of intellectual property rights owners, in particular patent owners. The mentioned conflict makes this question that how does the conflict arise and what is the solution. Since standardization has been studied mainly in economics, there are no significant and deep legal studies on the relation between IPRs and standardization and the conflict between them. Therefore, this article surveys this relationship and considers the situation of the topic in Iranian Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STANDARDIZATIONS / INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS / PRODUCT / STANDARD SETTING / DISSEMINATION OF STANDARD / IMPLEMENTATION OF STANDARD / IRANIAN LAW