بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع

4 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه‌طباطبایی

چکیده

در بیست سال گذشته تغییرات وسیع نرخ ارز تاثیرات بسیاری بر نظام اقتصادی کشور داشته است. در سال های اخیر نیز به علت افزایش بیش از حد قیمت یورو و نوسانات سایر ارزها، بسیاری از سرمایه گذاران، واردکنندگان و بانک های تجاری متضرر شده اند . از سوی دیگر سرمایه گذاران ایرانی توجه چندانی به متغیر ریسک در کنار متغیر بازده ندارند و آن را معیار مهمی برای سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند. در این مقاله مجموعه ای از تبادلات میان اهداف ریسک و بازده به همراه تحلیلی از سرمایه گذاری بانک سپه ایران در یک سبد ارزی تخصیص یافته ارائه و جهت بهینه سازی این مدل دو معیاره از رویکرد معتبر معیار جهانی استفاده و نتایج آن با روش تابع مطلوبیت مارکویتس P = 2,  با فرض (WGC) وزن دار ١ نتایج بهتری را ایجاد و مدل WGC مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که روشدو معیاره با سیاست سرمایه گذاری ارزی ایران ( مبنی بر تمرکز کمتر روی ارز دلار آمریکا ) سازگارتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Allocated Exchange Portfolio by Global Criteria Method

نویسندگان [English]

  • maghsod amiri 1
  • jamshid salehi 2
  • mostafa ekhtiyari 3
  • seyed hossein razavi 4
چکیده [English]

Iran has experienced vast variation of exchange rate and its destructive effects during The last twenty years. Also, recently most of investors, importers and banks have sustained losses because of extreme increase of Euro price and fluctuations of other exchanges. Also, it seems that Iranian investors, beside the return criterion do not consider risk criterion so much, or that they do not pay enough attention to it as an important criterion for investment. So in this paper, we present a set of interobjectives of risk and return trade-offs along with an analysis of Iranian Sepah Bank investment in an allocated exchange portfolio and use of credit approach of Weighted Global Criterion (WGC) with assumption P = , ∞ to optimize the model of bi-criterion and we will present that this method is better than utility function method of Markowitz. Also, the results explain that bi-criterion model is consistent with Iranian exchange investment policy (based on fewer concentrations on USA Dollar).

کلیدواژه‌ها [English]

  • ALLOCATED PORTFOLIO / WEIGHTED GLOBAL CRITERION / UTILITY FUNCTION / MULTI‐OBJECTIVE OPTIMIZATION / EXCHANGE PORTFOLIO