بررسی نظریه استفاده منصفانه قانونی (کلاسیک) در علائم تجاری توصیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

نظریه استفاده منصفانه قانونی استثنائی بر حقوق انحصاری مالک علامت تجاری توصیفی است و به اشخاص ثالث اجازه استفاده منصفانه و با حسن‌نیت از علامت تجاری غیر را تحت ضوابط و شرایطی ویژه اعطا می‌کند. این نظریه بر آن است تا در کنار افزایش اطلاعات مصرف‌کنندگان درباره کالاها و خدمات موجود در بازار، موجبات افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار علامت تجاری در دست مالکان آن‌ها را فراهم آورد. این نظریه در برخی نظام‌های ملی به‌صورت صریح و در بسیاری دیگر به‌صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. موافقت‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی در حوزه علائم تجاری هم این نظریه را به‌گونه‌ای در نظر گرفته و سعی در شناسایی آن داشته‌اند. مقاله حاضر می‌کوشد با بررسی عناصر این نظریه و تحلیل آن‌ در نظام حقوقی ایران، جایگاه آن را در مقررات ملی و بین‌المللی مشخص کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Legal Fair Use Doctrine in Descriptive Trademarks

نویسندگان [English]

  • hasan badini 1
  • majid hosseinzadeh 2
  • samaneh mohebifard 3
1
2
3
چکیده [English]

Legal fair use doctrine is an exception to exclusive rights of descriptive trademarks owner which permits third parties to use the trademark under particular circumstances. This doctrine is to increase the information of consumers on goods and services beside enhancing competition and preventing exclusivity by trademark owners. This doctrine has been considered in some legal systems implicitly and in some others explicitly. International agreements and regulations have somehow taken a look at this doctrine and made efforts to identify it. This article tries to investigate the elements of this doctrine and to show its status in International agreements and regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal fair use / Consumer law / Trademark / Competition law / Infringement litigation