گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و رئیس موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

گام ابتکاری یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع است که در تمام قوانین و مقررات پذیرفته شده است. اعمال این شرط یکی از پرچالش‌ترین موضوعات دستیابی به اهداف اساسی نظام ثبت اختراع است و اهمیت آن زمانی بیش‌تر احساس می‌شود که فناوری جدیدی رشد و نمو خود را آغاز می‌کند تا در پرتوی حمایت‌های ثبت اختراع مبتکرین و مخترعان با ورود در این حوزه‌ها به پیشرفت دانش یاری رسانند.
حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ایران در حوزه نانو فناوری اهمیت مطالعه دقیق قابلیت ثبت اختراعات این حوزه را دوچندان می‌کند. به همین دلیل، در این مقاله نحوه احراز گام ابتکاری در اداره‌های ثبت اختراع دنیا بررسی خواهد شد تا از این راه مؤلفه‌های مؤثر برای احراز این شرط تعیین شود. سپس، با بررسی موردی گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری، معیارهای مشخصی را درباره وجود یا عدم وجود گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری در اختیار کارشناسان ثبت اختراع و متخصصان این حوزه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inventive Step in Nanotechnology Patents

نویسندگان [English]

  • saeed habiba 1
  • zahra bahadori jahromi 2
چکیده [English]

Inventive step is one of the substantive requirements of patent registration, referred to in every convention and intellectual property laws. It is an important mean of achieving main goals of patent system especially in the field of new branches of technology starting the first improvements, on the light of patent system protection. Understanding how to qualify inventive step is such an important question which is the subject matter of this article. With respect to huge investment of governments in the field of nanotechnology, we will study inventive step in nanotechnology inventions. Therefore after studying the nature and importance of this patent requirement, then we will work on different aspects and elements of it and also every section discusses the elements in relation to nanotechnology patents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventive Step / Nanotechnology / Patent System / Prior Art / Person with Ordinary Skill / Obviousness / Intellectual Property Rights