تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ایران

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ایران

4 دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، تجزیه و تحلیل کارایی نسبی 166 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 90-1381 است. اهمیت دستیابی به ارقام کارایی از آن جهت است که می‌تواند معیار ارزش‌گذاری شرکت‌هایی باشد که همزمان در دو بازار تولید و بازار مالی فعالیت دارند.
در این مقاله با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی (SFA)1 ابتدا ارقام کارایی در سطح شرکت تخمین زده شده و سپس، براساس رقم کارایی به‌دست‌آمده، شرکت‌ها و صنایع مرتبط با آن‌ها در سه گروه ناکارا، کارایی متوسط و کارا رتبه‌بندی و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق دلالت بر آن دارد که ضرایب متغیرهای مدل دارای علامت مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنا دارند. همچنین، در دوره مورد بررسی، بر تعداد شرکت‌های ناکارا افزوده شده و در تعداد شرکت‌های کارا تغییر محسوسی مشاهده نشده است. بر همین اساس تنها 21 درصد شرکت‌های بررسی‌شده در نمونه، کارا و بقیه با کارایی متوسط یا غیر‌کارا هستند. همچنین، نتایج نشان می‌دهد صنعت خودرو و ساخت قطعات، صنایع ساخت محصولات فلزی، سایر محصولات غیرفلزی، قند و شکر در گروه صنایع ناکارا و درمقابل صنایع فلزات اساسی، چندرشته‌ای، سیمان و صنعت محصولات کاغذی در گروه صنایع کارا جای گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Firm Efficiency in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • farhad khodadad kashi 1
  • majid ahmadiyan 2
  • asghar abolhasani 3
  • mohammad zaghiyan 4
چکیده [English]

The aim of this study is to analyze the relative efficiency of 166 firms listed in “Tehran Stock Exchange” for the period of 1381-90.It is important to achieve efficiency scores that could be used as a benchmark for valuing firms that are active at the same time in both product and financial markets.This study uses a stochastic frontier approach (SFA) to estimate firm efficiency then sorted them based on efficient and inefficient firms.The resulting sorted scores show that the number of inefficient firms have increased and no change in the number of efficient firms between 1381 and 1390. In addition,only 21 percent of firms in this sample are efficient and the others are inefficient or non- efficient. The other result implied that the firms in industries group of vehicle and parts manufacturing,metal products,manufacture of non-metallic and sugar,are inefficient in one side,and firms in industries group of basic metals, multidisciplinary, cement and paper products industry are efficient,in other side.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency / Stochastic Frontier Approach / Tehran Stock Exchange