نویسنده = جاوید بهرامی
پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای در حال توسعه

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 95-122

جاوید بهرامی؛ یوسف حسن‌پورکارسالاری


تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 81-100

پگاه پاشازانوس؛ علی‌اصغر بانویی؛ جاوید بهرامی