بررسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از مدل Logit

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

2 دانشیار گروه اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد بازاریابی


عنوان مقاله [English]

The study of brand extension acceptance through logit model

نویسندگان [English]

  • mirahmad amirshahi 1
  • mehdi pedram 2
  • samaneh parsa 3
1
2
3