فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل‌های رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران


عنوان مقاله [English]

Corruption, government size, and openness

نویسندگان [English]

  • ahmad jafari samimi 1
  • zahra elmi 2
  • ali sayadzadeh 3
1
2
3