ارائه مدل پویایی سیستم برای ارزیابی تاثیر ابزارهای ارتباط با مشتری بر سودآوری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد


عنوان مقاله [English]

A system dynamics model for the assessment of the effects of advertising and sales promotion on profitability

نویسندگان [English]

  • amir ekhlasi
  • pedram toloei