پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

4 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی


عنوان مقاله [English]

Forecasting price of egg with holt-winters smoothing, box-jenkins (ARIMA) and artificial neural network (ANN)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza kohansal 1
  • zorar permeh 2
  • elham esmaeilipour 3
  • abdolrasoul ghasemi 4
1
2
3
4