تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه پیام نور


عنوان مقاله [English]

Developing consumer relationship management assessment model (CRMAF)

نویسندگان [English]

  • habibollah danaei 1
  • mohammad mahmodi 1
  • mirzahasan hosseini 1
  • hamidreza vazirzanjani 2
1
2