خدمات پشتیبانی تجاری و توسعه تجارت: تخمین اثرات (ایران و منتخبی از کشورها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نراق

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی


عنوان مقاله [English]

Evaluation and estimating the impacts of infrastructures and logistics on foreign trade of selected countries with emphasis on I.R. of Iran

نویسندگان [English]

  • mirabdollah hosseini 1
  • mohsen rasoliyan 2
  • bahman bromand 3