بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گروه مدیریت صنعتی

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی


عنوان مقاله [English]

Survey of Trade Potentials between Iran and the Member Countries of Shanghai Cooperation Organization (SCO): The gravity model approach

نویسندگان [English]

  • ebrahimali razini 1
  • faegheh shahani 2
  • hediyeh vojdani tehrani 3