تحلیل حقوقی اقتصادی پیش‌بینی نقض قرارداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Economic and Legal Analysis of Anticipatory Breach

نویسنده [English]

  • mojtaba eshraghi araei