تحلیل شبکه‌ای عوامل بازاری فرش دستبافت از منظر بازیگران با رویکرد فازی( مور مطالعه: شهر اصفهان)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت فرش. دانشکده هنر. دانشگاه علم و هنر. یزد. ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فرش. دانشکده هنر. دانشگاه علم و هنر. یزد. ایران.

چکیده

ایران مهد تمدنی چند هزارساله است و از مهم‌ترین ابزارهای حفظ هویت این تمدن، هنر و فرهنگ آن به‌ویژه فرش دستبافت است. یکی از مهم‌ترین موضوعات هنر و صنعت فرش، پیش‌بینی تقاضا و بازاریابی آن است. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر فروش فرش دستبافت نظیر درک نیازهای حال و آینده مشتری، ویژگی‌های مصرف‌کنندگان، سلیقه و درآمد مشتریان، قیمت فرش دستبافت در مقایسه با سایر کالاهای مرتبط، تبلیغات و بازاریابی، استفاده از شیوه‌های نوین مبادله مانند تجارت الکترونیکی و برپایی نمایشگاه، از جمله رویکردهای حائز اهمیت در جنبه بازاری این هنر است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل بازاری فرش دستبافت ایرانی است که به این منظور بازار این محصول در شهر اصفهان موردمطالعه قرار گرفته است. ابتدا مؤلفه‌های مؤثر بر فروش فرش دستبافت شناسایی‌شده، سپس به دلیل روابط درونی میان این مؤلفه‌ها، با به‌کارگیری روش تحلیل شبکه‌ای فازی، اقدام به رتبه‌بندی این عوامل بر اساس درجه و میزان تأثیرگذاری بر میزان فروش فرش دستبافت شده است. اهمیت معیارهای اصلی و فرعی به‌صورت کمّی مورد تحلیل قرار گرفته و اثربخشی این عوامل بر میزان عرضه و تقاضای این کالا شناسایی‌شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت فرش دستبافت و اصالت قالی بیشترین تأثیر را بر فروش فرش دستبافت را دارد اما علیرغم آنکه دنیای امروز مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات هست، تجارت الکترونیکی در زمینۀ فرش دستبافت کمترین رتبه را به دست آورده است که نشان از این دارد بازار فرش دستبافت کماکان رویکرد سنتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network Analysis of Handmade Carpet Market Factors with Fuzzy Approach (Case study: Isfahan city)

نویسندگان [English]

  • Hamed Fallah Tafti 1
  • mahmoud tabatabaei 2
  • Nojan Melika 3
1 Management Department, Humanity Faculty, Science and Arts University, Yazd, Iran.
2 Carpet Management Department, Arts Faculty, Science & Arts University, Yazd, Iran.
3 Carpet management alumni. Arts faculty, Science & Arts University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Iran is a cradle of a thousand years old civilization, and one of the most important means of preserving the identity of this civilization is its art and culture, especially handmade carpets. One of the most critical issues of the carpet industry is the demand forecast. Identifying the factors affecting the sale of handmade carpets, such as understanding the current and future needs of the customer, the characteristics of consumers, income of customers, the price of handmade carpets, advertising and marketing, e-commerce and setting up exhibitions is one of the most critical approaches to the market aspect of this art, which has been neglected. The purpose of this study is to identify and rank the market factors of Iranian handmade carpets, which is why the market for this product has been studied in Isfahan. At first, the effective components of the sale of handmade carpets were identified. Then, due to the internal relations between these components, using the fuzzy network analysis method, these factors were ranked based on the degree of influence on the number of handmade carpet sales. The importance of the primary and secondary criteria has been quantitatively analyzed, and the effectiveness of these factors has been identified on the supply and demand of this commodity. The results indicate that the price of handmade carpet and carpet authenticity has the most significant impact on the sale of handmade carpets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handmade Carpets / Ssales Factors / Handmade Carpet Mmarketing /
  • Fuzzy Analysis / Network Process
ابراهیم منبع، نسترن (1395). بررسی تأثیرات بازاریابی الکترونیک در افزایش فروش صنایع‌دستی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین‌الملل. دانشگاه پیام نور هرمزگان.
اعرابی نائینی، ریحانه (1395). بررسی نقش یهودیان ایران در تجارت و معرفی فرش ایران (از دوره قاجاریه تا شروع انقلاب اسلامی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد هنر دانشگاه هنر تهران.
امانیان بیدختی، پروانه (1393). نقش تعاونی‌ها در میزان درآمد زایی و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع‌دستی (تعاونی‌های فرش دستبافت فرش استان خراسان رضوی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش در هنر. دانشگاه امام رضا (ع).
آسترکی، حامد (1393). بررسی رابطه اعتبار هویت‌سازمانی (پرستیژ برند) با وفاداری مشتری در صنعت فرش دستبافت (مطالعه موردی: شرکت سهامی فرش ایران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
بابایی، مرجان (1392). بررسی تأثیر الکترونیکی (کاربرد اینترنت) بر عملکرد بازاریابی صادرکنندگان فرش دستبافت در تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
بورکل، ژان و بورکل، دانیل (1389). فرش ایران. تهران: انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا.
پیچاقیان، مزدک (1393). بررسی تأثیر رابطه احساسی بین خریدار- فروشنده بر نیت خرید. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان.
تبریزی، رقیه؛ لاکدشتی، ابوالفضل؛ موتمنی، همایون (1391). بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی‌های شکل و رنگ. دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم‌افزار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان.
نجارفیروزجایی، محمد (1384) بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای فرش دستبافت در بازار داخلی، طرح پژوهشی مرکز تحقیقات فرش دستباف.
جمشیدی، غلامرضا (1391). نقش رفتار تجاری فروشندگان صنایع‌دستی در بازاریابی مطلوب گردشگران خارجی (فرش دستبافت تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
چراغی، داوود (1388). راه‌کارهای توسعه بازار داخلی فرش دستبافت ایران. طرح پژوهشی مرکز ملی فرش ایران.
حشمتی رضوی، فضل‌الله (1392). تاریخ فرش (سیر تحول و تطور فرش‌بافی ایران). ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی.
خاتمی نو، علیرضا؛ محمدی، آیدا؛ گلشناس راد، مژده (1393). بازاریابی و راه‌کارهای نوین افزایش فروش. اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی. شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی.
خرمی، مینا(1395). شناسایی عوامل موثر در خرید فرش دستبافت و بررسی الگوهای متفاوت مصرف آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر تهران. دانشکده هنرهای کاربردی.
خویه، علی (1395). شیوه‌های بازاریابی و فروش فرش. وب‌سایت khooyeh.ir.www بازیابی شده در 20 مرداد 1396.
دربان فولادی، محبوبه (1393). بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر رضایت مصرف‌کنندگان محصولات هنری در رتبه‌بندی آن‌ها (فرش‌های دستی). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع).
رحیم‌پور، شهدخت (1391). بازاریابی خلاق فرش دستباف. وب‌سایت انجمن علمی فرش ایران. icsa.ir. بازیابی شده در تاریخ 20 مرداد 1396.
رضائیان فردویی، صدیقه؛ فتحیان بروجنی، محمد (1383) نقش و اهمیت تبلیغات الکترونیک در صنعت فرش ایران. مجله مدیریت فردا. شماره 5 و 6، ص 51-59.
رمضانپور، بهاره (1393). مطالعه تطبیقی طرح و رنگ قالی‌های دوره صفوی در تبریز و اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
زندوی، محدثه (1393). بررسی تأثیر منابع شرکت‌های تولیدی بر دستیابی به اهداف حضور در نمایشگاه تجاری (موردمطالعه: نمایشگاه تجاری بوشهر). پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت. دانشگاه خلیج‌فارس.
ژوله، تورج (1391). شناخت فرش، برخی منابع نظری و زیرساخت‌های فکری. انتشارات یساولی
سروش، علی (1390). بررسی عوامل مؤثر استراتژیک بر توسعه صادرات فرش دستبافت ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران.
شاهسوارپور آذری، جبیب (1390). بررسی تأثیر مرکز ملی فرش ایران برافزایش صادرات فرش دستباف. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران.
شهابی، مهدی رضا (1392). کاربرد بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوی برای تجارت الکترونیک صنعت فرش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد فنی و مهندسی. دانشگاه سیستان و بلوچستان.
صباحی، سید طاهر (1393). قالین؛ تاریخ و هنر قالی‌بافی مشرق زمین. جلد اول. انتشارات: گویا، فرهنگستان هنر.
صوراسرافیل، شیرین (1371). طراحان بزرگ فرش ایران؛ سیری در مراحل تحول طراحی فرش. تهران: انتشارات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سروش.
ضمیری، چکامه (1395). سنت‌گرایی و سنت‌گریزی در طرح و رنگ فرش دستبافت ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد طراحی فرش. دانشگاه هنر تهران.
عابد، محمدرضا (1394). تبلیغات فرش دستباف. طره. دوماهنامه اطلاع‌رسانی، آموزشی و تحلیلی فرش دستباف.
عبدالبقایی، سعیده السادات (1395). مقایسه عوامل مؤثر بر ارتقای صادرات فرش دستبافت و ماشینی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیریت فرش، دانشگاه علم و هنر یزد.
فرجی، مرتضی؛ روستا سکه روانی، علیرضا (1386) بررسی مقایسه‌ای کانال‌های توزیع فرش دستبافت ایران در کشورهای هدف با تأکید بر نقش ایرانیان در این کانال‌ها، دومین سمینار ملی و تحقیقاتی فرش دستباف، تهران.
قمصری، احسان؛ جهانگیر، علی (1381). تحقیق پیرامون روش‌های استاندارد کردن مواد اولیه فرش دستباف. طرح پژوهشی مرکز تحقیقات فرش دستباف.
کاتب، مهدی (1392). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) صادرکننده فرش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
کرم نژاد، محمد. تحقیق پیرامون مشکلات و موانع داخلی توسعه صادرات فرش دستبافت ایران (با تأکید به قوانین مقررات و بخشنامه‌ها). طرح پژوهشی مرکز تحقیقات فرش دستباف.
کریمی اره کمر (1390). رابطه بازار هدف با طراحی و رنگ‌آمیزی قالی قم و ارائه راه‌کارهایی جهت کسب سهم بیشتر در بازار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش در هنر. دانشگاه هنر و معماری کاشان.
کی نشان، یلدا (1395). شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت فرش دستباف. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اصفهان.
ملول، غلامعلی (1384). بهارستان؛ دریچه‌ای به قالی ایران. انتشارات زرین و سیمین.
میرمحمدی، سیدمرتضی (1393). استراتژی قیمت‌گذاری فرش دستبافت در شرکت سهامی فرش ایران. مجله بین‌المللی تخصصی صنعت نساجی ایران صنعت فرش ماشینی، الیاف مصنوعی، منسوجات بی بافت.
نایینی، زهرا (1394). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه برند فرش دستبافت اصفهان (موردمطالعه اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستبافت استان اصفهان).
نجارفیروزجایی، محمد؛ رمضان پور؛ منصوری، محمد؛ بروزیان، صمد؛ رحیمی، عباس؛ رحمانی؛ علی(1384) بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای فرش دستبافت در بازار داخلی، طرح پژوهشی مرکز تحقیقات فرش دستباف.
نجفی، اسداله (1389). به‌کارگیری فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در تحلیل چالش‌های ساختاری و محیط اجرایی سازمان در مدیریت پروژه‌ها. نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید. شماره 1. جلد 21. ص 63- 76.
وصالی، نادر (1395). بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید واردکنندگان فرش دستبافت ایرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – تولید و عملیات. دانشگاه هرمزگان.
وند شعاری، علی (1391). آسیب‌شناسی صادرات سنتی فرش دستبافت ایران با تأکید بر فناوری اطلاعات.  طرح پژوهشی مرکز ملی فرش ایران.
یزدی سرشت، داود (1375). نقش نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تهران در بازاریابی محصولات شرکت‌های ایرانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اداری و مدیریت.
یلی، فرهاد (1373). بررسی اثر توزیع درآمد بر تقاضای محصول. پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد. دانشگاه شهید بهشتی.
یوسفی، عذرا (1395). بررسی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری فرش دستبافت (موردمطالعه: فرش مشهد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و هنر یزد.
یوسفی، نسیبه (1390). بررسی عوامل آمیخته بازاریابی درفروش شرکت‌های صادرات فرش استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
 
Bozdag, C. E., Kahraman, C., & Ruan, D. (2003). Fuzzy group decision making for selection among computer integrated manufacturing systems. Computers in Industry, 51(1), 13–29. Https://doi.org/10.1016/S0166-3615(03)00029-0.
Chang, D.-Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Research, 95(3), 649–655. Https://doi.org/10.1016/0377-2217(95)00300-2
Cheng, C.-H. (1997). Evaluating naval tactical missile systems by fuzzy AHP based on the grade value of membership function. European Journal of Operational Research, 96(2), 343–350. Https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00026-4
Deng, H. D. H. (1999). Multicriteria analysis with fuzzy pairwise comparison. FUZZ-IEEE’99. 1999 IEEE International Fuzzy Systems. Conference Proceedings (Cat. No.99CH36315), 2(x), 726–731. Https://doi.org/10.1109/FUZZY.1999.793038
Fine, S. H. (2017). Introduction to social marketing. In Marketing the Public Sector (pp. 1-12). Routledge.
Mohanty, R. P., Agarwal, R., Choudhury, A. K., & Tiwari, M. K. (2005). A fuzzy ANP-based approach to R&D project selection: a case study. International Journal of Production Research, 43(24), 5199-5216.
Niemira, M. P., & Saaty, T. L. (2004). An analytic network process model for financial-crisis forecasting. International Journal of Forecasting, 20(4), 573-587.
Veerayangkur, V. (2018). Can Marketing Proposition Based On Values In Thai Society Affect Consumers’ Feeling?. Journal Of Fundamental And Applied Sciences, 10(1s), 969-983.