بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه سراسری مازندران

چکیده

نظام تأمین مالی، در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل می‌گیرد. در بازار سرمایه معاملات اوراق بهادار در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد. معاملات اوراق بهادار در فرابورس از منظر حجم و ارزش معاملاتی، پس از بورس اوراق بهادار قرار دارد. به همین دلیل تبیین حقوقی مؤلفه‌های انعقاد معاملات در این بازار در راستای نظام‌مند نمودن سیستم حقوقی بازار سرمایه و با هدف حفظ حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت و کارآمدی بازار سرمایه ضروری می‌باشد.
«اراده» به‌عنوان اساسی‌ترین رکن در انعقاد کلیه معاملات از جمله معاملات اوراق بهادار در فرابورس محسوب می‌شود لکن مقررات‌گذار به لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار، ترتیباتی نسبت به آن وضع نموده است که هدف از انجام این تحقیق، بررسی مسائل مرتبط با رکن «اراده» از جمله تشریفات اعلام اراده، عیوب اراده و زوال آن با لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار در فرابورس می‌باشد. پاسخ به این مسائل با استفاده از منابع کتابخانه‌ای ارائه گردیده و به روش توصیفی- تحلیلی داده‌های حاصل از روش گردآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ounter (OTC) of Iran

نویسندگان [English]

  • Homayoun Mafi 1
  • Sam Mohammadi 2
1 an associate professor in the University of Judicial Sciences and Administrative Services (Tehran)
2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران- استان مازندران شهر بابلسر
3
چکیده [English]

Financing system forms in the financial market, which includes money market and capital market. Some of the transactions in the capital market are conducted in the Over the Counter (OTC) Markets which is licensed by the supreme council of the securities and exchange. The Over the Counter (OTC) transactions are located after the other securities transaction as the value of transactions. Therefore, it is important to explain the legal system of these transactions and it is essential factors to protect the right of investors, transparency and efficiency of capital market.
"Will" is the most fundamental element in securities transactions in the Over the Counter (OTC) .In this paper, we explain the related issues to "Will" as the element in securities transactions for example we study termination of will and the defects of it in the Over the Counter (OTC) securities transactions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securities / Will / Securities Transactions /The Over The Counter (OTC) / Capital Markets
ابراهیمی، مریم، (1394)؛ مبانی حقوق بیع سهام در بورس، نشر مجد.
اسکینی، ربیعا و بهنام فرید، دل‌افروز، (1390)؛ ساختار و ماهیت حقوقی حق‌العملکاری، مجله حقوقی دادگستری، شماره 73.
اسکینی، ربیعا، (1388)؛ حقوق تجارت؛ شرکت‌های تجاری، جلد اول، انتشارات سمت.
الحکیم، عبدالمجید،(1383 ق)؛ الموجز فی شرح القانون المدنی، الجزء الاول فی مصادر الالتزام مع المقارنه بالفقه السلامی، بغداد.
السنهوری، عبدالرزاق احمد،(1952)؛ الوسیط فی شرط القانون المدنی الجدید، جلد الاول، قاهره.
امامی میبدی، علیرضا، (1394)غ بررسی تعهدات و مسئولیت‌های کارگزاران بورس در حقوق ایران، انتشارات مجد.
انصاری، شیخ مرتضی، (1410 ق)؛ مکاسب، نشر موسسه نعمان.
انصاری، مهدی، (1390)؛ تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، نشر جاودانه جنگل.
بحرالعلوم، محمد، (1404 ق)؛ عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه، رساله دکتری، بیروت.
پورسید، سیدبهزاد و حسینی، سیدمحمدرضا و سهرابی، لیلا، (1395)؛ راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران با تأکید بر شاخص حمایت از سهامداران خرد بانک جهانی، شماره 81.
 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1388)؛ دائره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، نشر گنج دانش.
ستوده تهرانی، حسن، (1384)؛ حقوق تجارت، جلد چهارم، نشر دادگستر.
ستوده تهرانی، حسن، (1387)؛ حقوق تجارت، جلد سوم، نشر دادگستر.
سماواتی، حشمت اله، (1378)؛ حقوق تجارت، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان.
سوهانی، حسین و شهیدی، مرتضی، (1393)؛ تحلیل حقوقی معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران، نشر شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.
سهرابی، لیلا، (1391)؛ بررسی وضعیت حقوقی سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 18.
شهرآبادی، ابوالفضل و رحمانی، نیما، (1389)؛ نهادهای پولی و مالی، نشر شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.
شهیدی، سیدمرتضی، (1396)؛ قواعد حقوقی حاکم بر معاملات در بورس‌های کالایی، نشر میزان.
شهیدی، مهدی، (1377)؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، جلد اول.
شهیدی، مهدی، (1382)؛ حقوق مدنی 6؛ عقود معین 1 (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض و صلح)، انتشارات مجد.
صفایی، حسین و ذاکری‌نیا، حانیه، (1394)؛ بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیرقراردادی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 45، شماره 2.
صفایی، حسین، (1364)؛ استناد به استفادۀ بلاجهت با وجود رابطۀ قراردادی، مجلۀ حقوقی، شماره 2.
طوسی، عباس و انصاری، علی و حیدری سورشجانی، مریم، (1394)؛ تحلیل حقوقی ساختار شرکت بورس و نقش آن در افزایش کارایی معاملات بازار سرمایه، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 32.
عاملی، زین‌الدین، علی شیروانی و محمد مسعود عباسی، (1387)؛ روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد سوم، نشر دارالعلم.
عبدی‌پور فرد، ابراهیم، (1391)؛ مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت)، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
فنائی، سیدمجتبی، (1389)؛ خودآموز بورس، نشر شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.
کاتبی، حسینقلی، (1375)؛ حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر، (1390)؛ الزام‌های خارج از قرارداد؛ مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر، (1391)؛ حقوق مدنی؛ نظریه عمومی تعهدات، نشر میزان، چاپ ششم.
کاتوزیان، ناصر، (1385)؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم.
کاتوزیان، ناصر، (1379)؛ قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم.
کورش، کاویانی، (1386)؛ حقوق شرکت‌های تجاری، میزان، چاپ اول.
گلین مقدم، عیسی و یمرلی، صالح، (1391)؛ مسئولیت مدنی ناشی ا…
-          Babus, Ana, (2010),   Strategic Relationships in Over-the-Counter Markets. Discussion Paper, University of Cambridge.
-          Cox, James D., Hillman, Robrt W., Langevoort, Donald C, (2015),   Securities Regulation: Selected Statutes Rules and Forms Supplement, Wolters Kluwer.
-          Duffie, Darrell, Garleanu, Nicolae, Pedersen, Lasse Heje, (2007), Over-The-Counter Markets, Oxford University Press, Vol. 20, No.5.
-          Frey, Alexander Hamilton, (1995),   Federal Regulation of the Over-the Counter Securities Market, University of Pennsylvania, Vo. 106, No. 1.
-          La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny (1997), Legal Determinants of External Capital, Journal of Finance, No. 52.
-          Jill. Solomon, Aris. Solomon, (2004),  Corporate Governance andAccountability, Copyright © 2004 by John Wiley & Sons ltd.
-          Kelly, David & Holmes, Ann & Hayward, Ruth, (2002),   Bussiness Law, Cavendish, 4th Edition.
-          Kitch, Edmund. W., (1999),  Regulation of the Securities Market, available at: http://encyclo.findlaw.com
-          Schexnayder, Martin S., Illustration by Ryan Day, (2009),   Securities Broker Liability in Texas, Texas Bar Journal, Vol 72.
-          Soderquist, Larry D & Gabaldon, Theresa A, (2007),   Securities Law, Second Edition, New York, Thomson.
-          Yomin, Albert, (1995),  Foreign Investment, First Edition, Parade.