توسعه مدل کمی بهینه سازی و کاهش اثر اختلال در زنجیره تأمین سه سطحی چندمحصولی فازی(مطالعه موردی بر روی زنجیره تأمین قطعات یدکی خودرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، مهندسی صنایع

3 استاد دانشگاه علامه طباطبائی، مهندسی صنایع

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، مهندسی صنایع

چکیده

تحریم‌های اخیر صنعت خودروسازی کشور بیش از پیش نشان داد که علی‌‌رغم سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنعت خودرو، شرکت‌ها و زنجیره‌‌های‌‌تأمین این صنعت عملکرد قابل قبولی ندارند. در این تحقیق یک زنجیره‌‌تأمین سه‌‌سطحی که هر سطح شامل کارخانه‌‌های تولیدی، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان است، در بخش پرتقاضای قطعات‌‌یدکی‌‌خودرو در نظر گرفته شده‌ است. بانک اطلاعاتی دو شرکت فعال در این بخش برای پنج محصول استراتژیک در یک سال مورد استفاده قرار‌‌گرفته‌‌است. ابتدا زنجیره‌‌تأمین سه‌‌سطحی تحت شرایط ایده‌آل(عدم اختلال) برای یک افق زمانی برنامه‌‌ریزی محدود و به‌عنوان مسئله برنامه‌ریزی محدودیت‌‌ها به صورت ریاضی مدل شده ‌است. سپس مدل ریاضی با درنظرگرفتن اختلال‌ها براساس سه سیاست فروش معوق، فروش ازدست رفته و برون‌سپاری، با هدف کمینه‌‌کردن هزینه کل زنجیره‌‌تأمین در صورت بروز اختلالات مختلف حل و تحلیل شده‌است. نتایج نشان می‌‌دهد که الگوریتم پیشنهادی این تحقیق قادر است اثر اختلال‌ها را خنثی کرده و موجب کاهش قابل ملاحظه هزینه‌‌های کل سیستم ‌‌شود. مدل ارائه شده برای کمک به تصمیم‌‌گیرندگان برای اتخاذ رویکردی فعال برای حفظ مزیت تجاری در هنگام بروز اختلال(مانند شرایط تحریم) در زنجیره‌‌تأمین مفید است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development Of A Quantitative Model For Optimization And Disruption Mitigation In A Fuzzy Three-Level Multi-Products Supply Chain (Case Study: Auto Spare Parts Supply Chain)

نویسندگان [English]

  • seyed ali alavikia 1
  • Mohammad Taghi Taghavifard 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • parham azimi 4
1 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai'i University
2 Faculty member/Allameh Tabatabai'i University
3 Faculty member/Allameh tabataba;i'i University
4 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Iran
چکیده [English]

The recent boycotts of the automotive industry further showed that, despite widespread investment in the automotive industry, the companies and supply chains of this industry did not have a satisfactory performance. In this research, a three-level chain of production, each of which includes manufacturing plants, distributors and retailers, is considered in the high demand segment of spare parts. The database of two active companies in this section is used for five strategic products in one year. First, the three-level chain is modeled in an ideal condition (non-disturbance) for a limited planning horizon and is mathematically modeled as a curriculum problem. Then, the mathematical model has been solved by considering disruptions based on three deferred sales policies, lost sales and outsourcing, with the aim of minimizing the total cost of the chain in the event of a variety of disturbances. The results show that the proposed algorithm of this research can neutralize the effect of disturbances and cause a significant reduction in the total cost of the system. The model is useful for helping decision-makers adopt an active approach to maintaining business benefits when disruptions occur (such as sanctions) in the chain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto spare parts supply chain / Optimization / Quantitative model / Disruption mitigation / Fuzzy
امیری، مقصود و معصومه پهلوانی قمی(1395)؛ «ارائه مدلی دوسطحی برای قیمت گذاری و برنامه ریزی سفارش در زنجیره‌‌تأمین سه سطحی»، پژوهشهای نوین در تصمیم گیری.
ایسنا(1396)؛ «گردش مالی 26 میلیارد دلاری صنعت خودرو در ایران»، تهران: خبرگزاری دانشجویان ایران.
آقایی، اصغر، جمشید صالحی صدقیانی، وجه ا... قربانی زاده و فتاح میکائیلی(1394)؛ «طراحی الگوی زنجیره‌‌تأمین ناب با استفاده از تکنینک معادلات ساختاری»، مطالعات مدیریت صنعتی، صص 95-113.
توکلی دهاقانی، محمدرضا، شادی شاهوردیانی، و حجت اله موسی پور(1396)؛ «بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره‌‌تأمین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، صص 171-194.
جولای، فریبرز(1393)؛ «طرح مدل برنامه ریزی همکارانه یک زنجیره‌‌تأمین در حالت عدم قطعیت تقاضای مشتری»، دانشگاه تهران-پردیس البرز.
خدیور، آمنه، عادل آذر، و فاطمه مجیبیان(1395)؛ «قیمت گذاری محصول در یک زنجیره‌‌تأمین دوسطحی با استفاده ازمفهوم تئوری بازی‌ها در محیط فازی شهودی»، فصلنامه علمی‌ـ  پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، صص 1-25.
رضائی، مصطفی(1391)؛ «پیش بینی تقاضای محصول با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان ( مورد مطالعه : کاشی ایرانا)»، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه سمنان.
شفیعی نیک آبادی ، محسن، کامران فیضی، لعیا الفت و محمدتقی تقوی فرد(1391)؛ «ساختاری چند بعدی جهت تبیین اثر فرهنگ سازمانی و فرهنگ زنجیره‌تأمین بر انتقال ، اشتراک و توزیع دانش در زنجیره‌‌تأمین صنعت خودرو سازی ایران: با تاکید بر بهبود عملکرد زنجیره‌‌تأمین»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 28: صص103-127.
عبدی تالارپشتی، معصومه، قهرمان محمودی و محمدعلی جهانی(1395)؛ «عوامل موثر بر زنجیره‌‌تأمین چابکی بیمارستانهای ایران»، مدیریت سلامت، صص 7-18.
فیضی، کامران، لعیا الفت، محمدتقی تقوی فرد و محسن مرادی باستانی(1390)؛ «مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد در زنجیره‌‌تأمین فرش ماشینی»، علوم مدیریت ایران، صص 1-25.
قاسمیه، رحیم و فرید سعیدی(1391)؛ «مهندسی‌‌مجدد زنجیره‌‌تأمین: مروری بر مهم‌‌ترین روش‌ها و مدل‌های اخیر»، مدیریت‌‌زنجیره‌‌تأمین، صص 44-53.
قسمتی، رضا، مهدی غضنفری، و میرسامان پیشوایی(1395)؛ «یک مدل برنامه ریزی فازی- احتمالی استوار برای طراحی پایای شبکه زنجیره‌‌تأمین»، نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 50، شماره 1، صص 53-68.
مرادی، محمود، محمدرحیم رمضانیان وفاطمه سلطانی(1393)؛ «شناسایی مولفه‌‌ها و شاخص‌‌های تعامل‌‌پذیری در زنجیره‌‌تأمین»، مدیریت زنجیره‌‌تأمین، صص 16-29.
معنوی‌‌زاده، ندا، مسعود ربانی، کامران رضایی وجعفر رزمی(1385)؛ «اندازه گیری عملکرد زنجیره‌‌تأمین در چهار صنف کلیدی کسب‌‌وکارایران»، www.sid.ir.
ناظری، علی و مهدی نصرت پور و شبنم عساکره(1396)؛ «بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره‌تأمین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با درنظرگرفتن نقش میانجی نوآوری»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، صص 59-103.
ناظری، علی و مهدی نصرت پور(1395)؛ «پایداری زنجیره‌‌تأمین: رویکرد مدیریت ریسک»، مدیریت زنجیره‌‌تأمین، صص 68-80.
نصیر، ابوالقاسم (1390)؛ «پیش‌‌بینی تقاضا با استفاده از شبکه‌های بیز».
 
Aust, G, And U Buscher. (2012). "Vertical Cooperative Advertising And Pricing Decisions In A Manufacturer–Retailer Supply Chain: A Game Theoretic Approach." European Journal Of Operational Research, pp. 473-482.
Azad, N, G.K.D Saharidis, H Davoudpour, H Maleky, And S.A Yektamaram. (2013). "Strategies For Protecting Supply Chain Networks Against Facility And Transportation Disruptions : An Improved Benders." Annals Of Operations Research 210 (1): pp. 125–163.
Clark, Andrew J, And Herbert Scarf. (1960). "Optimal Policies For A Multi-Echelon Inventory.", pp. 50-62.
Cui, Jianxun, Meng Zhao, Xiaopeng Li, Mohsen Mohsen, And Shi An. (2016). "Reliable Design Of An Integrated Supply Chain With Expedited Shipments Under Disruption Risks." Transportation Research Part E, pp. 143-163.
Dillon, M., Oliveira, F., & Abbasi, B. (2017). A Two-Stage Stochastic Programming Model For Inventory Management In The Blood Supply Chain. Intern. Journal Of Production Economics.
Giannakis, Mihalis . (2011). "Management Of Service Supply Chains With A Service-Oriented Reference Model: The Case Of Management Consulting." Supply Chain Management: An International Journal 16 (5): pp. 346-361.
Giri, B C, And S Sharma. (2014). "Manufacturer’S Pricing Strategy In A Two-Level Supply Chain With Competing Retailers And Advertising Cost Dependent Demand." Economic Modelling, pp.102-111.
Jimenez, M. (1996). "Ranking Fuzzy Numbers Through The Comparison Of Its Expected Intervals." Int. J. Uncertain. Fuzziness Knowl. Based Syst. 4:  pp. 379-388.
Jimenez, M, M Arenas, A Bilbao, And M V Rodriguez. (2007). "Linear Programming With Fuzzy Parameters: An Interactive Method Resolution." Eur. J. Oper. Res. 177: pp. 1599–1609.
Kumar, Milan, Preetam Basu, And Balram Avittathur. (2017). "Pricing And Sourcing Strategies For Competing Retailers In Supply Chains Under Disruption Risk." European Journal Of Operational Research.
Paul, Sanjoy Kumar, Ruhul Sarker, And Daryl Essam. (2017). "A Quantitative Model For Disruption Mitigation In A Supply Chain." European Journal Of Operational Research pp. 881-895.
Peng,, P, L V Snyder, A Lim, And Z Liu. (2011). "Reliable Logistics Networks Design With Facility Disruptions." Transportation Research Part B: Methodological Vol. 45, No.8, pp. 1190–1211.
Shanshan, Li, He Yong, And Chen Lujie. (2016). "Dynamic Strategies For Supply Disruptions In Production-Inventory Systems." International Journal Of Production Economics.
Shishebori, D, And A Yousefi Babadi. (2015). "Dynamic Supply Chain Network Design For The Supply Of Blood In Disasters: A Robust Model With Real World Application." Transportation Research Part E: Logistics And Transportation Review. Vol. 70, pp. 225–244.
Snyder, L V, Z Atan, P Peng, Y Rong, A J Schmitt, And B Sinsoysal. (2016). "Or/Ms Models For Supply Chain Disruptions: A Review." Iie Transactions, pp. 89-109.
Zhang, X., & Zeephongsekul, P. (2016). Asymmetric Supply Chain Models Implementable With A Mechanism Design. Applied Mathematical Modelling, pp. 1-21.