ویژ گی های سامانه اطلاعاتی مطمئن در تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با قابلیت های سامانه سنیم در سازمان مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

2 استاد یار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد یار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور شهر ری ، تهران، ایران

4 استاد یار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تحصیلات تکمیلی تهران مرکز

چکیده

امروزه تجارت الکترونیکی و سازمان‌ها به سامانه اطلاعاتی مطمئن وابسته می‌باشند. برای اینکه سامانه اطلاعاتی کارآمد باشد، باید حداقل دارای سه ویژگی باشد: الف- بعد فنی: از بعد فنی سیستم اطلاعاتی باید ایمن و در برابر نفوذ و سوء استفاده محفوظ بوده و قابلیت دسترسی معقول داشته و پیکربندی و سازماندهی مناسب را با کاری که انجام می‌دهد، داشته باشد برای غیر قابل نفوذ بودن سامانه، فقط افراد مجاز بر حسب وظایفشان اجازه ورود به را داشته باشند و همچنین مجهز به کنترل فنی مانند شناسایی ورود غیر مجاز و رمز نگاری داده‌ها باشد. البته این عوامل نباید به گونه‌ای باشد که قابلیت دسترسی و تصدی را مختل نماید. ب- بعد حقوقی: باید با مبانی حقوقی کشوری که در آن استفاده می‌شود، منطبق باشد.ج- بعد اقتصادی: کارایی باید به گونه‌ای باشد که کمترین هزینه را تحمیل کند. مسئله اصلی بررسی هر یک ازوجوه مذکور در سنیم مورد استفاده در سازمان امور مالیاتی است، فرض بر این است که سنیم به‌دلیل وارداتی بودن، با مبانی حقوقی و زیر ساخت‌های فنی ما هماهنگ نبوده و کارایی لازم را ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristic of a Reliable Information System in E-Commerce and Comparing it with the Sanim of the Tax System

نویسندگان [English]

  • mohammadreza ABBasi 1
  • Gholam Nabi Feizi Tabab 2
  • Mehdi Khalili 3
  • Hosein Alekajbaf 4
1 PhD student
2 Assistant Professor
3 Assistant Professor
4 Assistant Professor
چکیده [English]

An efficient,  information system must have three characteristics:

A) technical aspect: From the technical standpoint, the information system must be safe and secure against intrusion and misuse, and it must have a sensible accessibility, and configuration and organization appropriate to the task it is supposed to conduct. For the system to be impervious, first of all, merely authorized individuals and solely based on their responsibilities should be allowed to log in to the system. Secondly, the system ought to be equipped with technical controls such as identification of unauthorized access and data encryption. However, these elements should not interfere with system’s accessibility and occupation.
B) Legal aspect: The system has to comply with the legislations of the country in which it is being employed.
C) Financial aspect: The system’s performance must be such that it imposes the least amount of expenses.

The SANIM system of Tax Affairs Organization is a matter of debate in various technical and legal aspects, and does not conform to our country’s financial, commercial and civil regulations. Numerous and lengthy steps in report adjustment alongside high consumption of paper and bar code pose irrevocable expenses on Tax Organizatio

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information System / Tax Sanim System / E
  • Commerce / Secure System
اسفیدانی، محمد رحیم، استاندارد‌های تجارت الکترونیکی،تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1389
اسمندیگاف، توماس جی، قواعد ضروری جهت اعتبار تراکنش‌های الکترونیکی در عرصه جهانی، ترجمه بخیتار وند، مصطفی ؛ مجله حقوقی، ش 38، تهران، مرکز امور حقوقی بین‌المللی، 1387
اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت- شرکت‌های تجاری، تهران،سمت، جلد اول، 1377
اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، تهران، سمت، 1384
اصلانی، مظفر، بررسی شرایط اعتبار اسناد الکترونیکی به‌عنوان ادله‌ی اثبات دعوا در مراجع قضایی ورسمی ایران،سنندج، انتشارات رووناکی، 1396
امامی، حسن؛ حقوق مدنی،تهران، کتابفروشی اسلامیه، جلد دوم، 1376
جاوید نیا، جواد؛جرایم تجارت الکترونیکی، انتشارات خرسندی، 1392
جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ وسیط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، 1389
دشتی، عادل؛ تجارت الکترونیکی، تهران، انتشارات شربیانی، 1397
ستوده تهرانی، حسن؛حقوق تجارت؛ انتشارات دادگستر، 1379
سراج رضایی، علی، قاعده فراغ دادرسی، مجله کانون وکلای دادگستری، بهار، شماره 3 و 4، ص37 الی 67،1385
سرمد سعیدی، سهیل - میرابی، وحیدرضا؛ تجارت الکترونیک، تهران،کیمیا، 1383
سلیمانی، بابک؛ تجارت الکترونیک در تجارت بین‌الملل، بوشهر، انتشارات حله، 1398
شوشتری، مهیاره، اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی،بجنورد، گسترش علوم نوین، 1395
صادقی نشاط، امیر، حقوق تجارت الکترونیک، انتشارات جنگل، جاودانه، 1394
عباسی، محمدرضا؛ حقوق مالیات‌ها از منظر حقوق خصوصی، انتشارات نگاه بینه،1390
عبدالهی، محبوبه، دلیل الکترونیکی در دعوای حقوقی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1387
عبدالهی، محبوبه؛دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا،تهران، انتشارات خرسندی،1391
عرب سرخی، ابوذر- غریبی سبیل، مینو- قربانلو، رقیه؛ امنیت در تجارت الکترونیکی،تهران، انتشارات ادیبان روز، 1396
محقق کرکی،علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث،1411
محمدی، ابوالحسن؛ قواعد فقه؛تهران، نشر میزان، 1383
مدیری، ناصر؛ کریمی، اولدوز؛یکپارچگی نرم‌افزار؛ مهرگان قلم، 1396
موسوی، سید صادق، ادعا الغلط واصالۀ الصحه فی العقود، مجله دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، پاییز، شماره 34، 1380
نوروزی، علی؛تجارت الکترونیک و سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، تهران، ناقوس، 1398
نوری، سیامک؛ بررسی نقش عوامل سوم در ایجاد اعتماد در تراکنش‌های تجارت الکترونیک، اثر ارائه شده در همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران، 1386
پورسلیمی، مجتبی- حاج ملک، مریم، تجارت الکترونیک و امنیت، مشهد، مرندیز، 1396
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،تهران، شرکت سهامی انتشار، جلد اول،1395
کاتوزیان، ناصر؛ مشارکت‌ها- صلح،گنج دانش، 1388
کاشانی، محمود؛ شرکت مدنی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ شماره 2، 208الی223، 1365
 
Aaron’Cybercoach’ R. (2013) Easy do it yourself computer speed-up, Lulu,
Dennis, C. (2002) E-Commerce, Susan Woodley
David G.W.Birch (2007), Digigal Identity Management,USA,Gower House
June Jamrich, (2011) p. Computer Concepts,Cengage
Norman, F. (2012) Computer, Network, software, and Hardware Engineering with applications, usa, Leee
Norman F. Schneidewind, (2008) Tutorial On Hardware and Software Reliability, Maintainability and Availability, USA, Wiley
Pelin ,A. (2008) Information Technology, Canada, Thomson Learnig
Shailendra, P. (1992) The Global Issues of Information Technology Management, Idea Group Publishing.
 Wang, M. (2006) The Impact of Information Technology Development” Journal of Law and Technology, vol.15,No3,