بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاداقتصاد کشاورزی،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبائی

4 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مطالعه تدوین مدل چندبخشی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی، بخش غیرکشاورزی و نفت است. در این مطالعه ضمن تفکیک‌های بخش‌های اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت نیز در بخش‌های تولید نیز لحاظ شده است. به علاوه تاثیر تکانه‌های پولی و غیرپولی مانند بهره‎وری بخش کشاورزی، قیمت نفت و سیاست پولی بر بخش کشاورزی بررسی خواهند شد. برای این منظور ضرایب مدل با استفاده از روش بیزی و با استفاده از داده‌های دوره 91-1350 برآورد شده است. با این توضیحات نتایج تکانه‌های مورد اشاره بر بخش کشاورزی بیانگر آن است که در بین تکانه‌های مختلف مورد بررسی تکانه بهره‌وری (تکنولوژی) تاثیر مثبت بیشتری بر بخش کشاورزی خواهد گذاشت. زیرا تولید، صادرات، مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را افزایش داده و از سوی دیگر موجب کاهش تورم و واردات بخش کشاورزی نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of economic shocks on agriculture macroeconomic variables using dynamic stochastic general equilibrium model

نویسندگان [English]

 • zorar ghorbani 1
 • mohamad ghorbani 2
 • hossein tavakoliyan 3
 • naser shahnoshifroshani 4
چکیده [English]

The aim of this study was to develop a multi sector dynamic stochastic general equilibrium (Large DSGE) model of the economy. In this model economy is divided into three sectors: agriculture, non-agriculture and oil. In addition, imports and exports are in the model (open economy). To implement the model of economic conditions, stickiness prices in agriculture and non-agricultural entered. Then, three shocks including: increasing productivity in agriculture sector, rising oil prices and monetary policy on the agricultural sector were examined. To calculate the required coefficients, data of the period 1971-2012 are gathered and was used Bayesian method for estimation. in sum,the results show that productivity shocks more positive effect on macroeconomic variables of the agricultural sector. Because this shocks will increase production, exports, consumption and investment in agriculture sectore and will also reduce inflation and imports.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DSGE
 • multi-sector
 • stickiness prices
 • Monetary policy
 • productivity
 1. بهرامی،جاوید و اصلانی، پروانه (1390)؛ "بررسی آثار تکانه‌های نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی"،فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 4، تابستان،صص 82-57.
 2. بهرامی، جاوید و قریشی، نیره‌سادات (1390)؛ "تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، شماره1، پیاپی 13، صص 22-1.
 3. پاکروان، حمیدرضا؛ مهرابی بشرآبادی، حسین و گیلانپور، امید (1389)؛ "بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران"، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 24 ، شماره 4،صص 478-471.
 4. توکلیان، حسین (1391)؛ "بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی دوره‌ی 47، شماره‌ی3، صص 22-1.
 5. شاهمرادی، اصغر و ابراهیمی،الناز (1389)؛"ارزیابی اثرات سیاستهای پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای تصادفی نئوکینزی"، مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 6. شهرستانی، حمید و اربابی، فرزین (1388)؛ الگوی تعادل عمومی پویا برای ادوار تجاری اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 9، صص 66-43.
 7. عباس‌نژاد، حسین؛ شاهمرادی، اصغر و کاوند، حسین (1388)؛ "برآورد یک مدل ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنمایی"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره89، صص 213-185.
 8. عسگری، منصور، آذربایجانی، کریم، طیبی، سید کمیل و واعظ برانی، محمد (1394)؛ "اثر سیاست توسعه صادرات بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، شماره 14 و 15.
 9. علوی‌راد، عباس و کانور، رویا (1393)؛ "تاثیر مصرف انرژی بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات در ایران: تحلیل مبتنی بر رویکرد پنل جمعیگ، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد ششم، شماره 3، صص 19-1.
 10. فخرحسینی، سیدفخرالدین؛ شاهمردای، اصغر و احسانی، محمدعلی (1391)؛ گچسبندگی قیمت، دستمزد و سیاست پولی در اقتصاد ایرانگ، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال 12، شماره اول، صص 30-1.
 11. فرجی، مریم و افشاری، زهرا (1394)؛ "تکانه‌های قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید"، پژوهشنامه بازرگانی، دوره 19، شماره 76،صص 114-83.
 12. کمیجانی، اکبر و توکلیان، حسین (1390)؛ "سیاستگذاری پولی تحت سلطة مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصادایران"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره 8، صص 118-87.
 13. مرزبان، حسین؛ منتخب، افشین؛ خواجوی، شکرالله؛ صمدی، علی حسین و زارع، ‌ها‌شم (1392). "رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال 21، شماره 65، صص 200-183.
 14. مشیری، سعید، باقری پرمهر، شعله و موسوی نیک، سید هادی (1390)؛ "بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی"، فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره پنجم، صص90-69.
 15. منظور، داود و تقی‌پور، انوشیروان (1394)؛ "تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه ایران"، فصلنامه پژوهشها و سیاست‌های اقتصادی. شماره 75.صص7-44.
 16. مهرگان، نادر و دلیری، حسین (1392)؛ "واکنش بانکها در برابر سیاست‌های پولی براساس مدل DSGE"، فصلنامه پژوهشها و سیاست‌های اقتصادی، سال 21، شماره 66، 68-39.
 17. نگارچی، سمانه؛ زارع مهرجردی، محمدرضا؛ مهرابی بشرآبادی، حسین و نظام آبادی‌پور، حسن (1391)؛ "مقایسه روش‌های الگوریتم ژنتیک و خودتوضیح با وقفه‌های گسترده به منظور تحمین تابع تولید بخش کشاورزی ایران"، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 4، شماره 1، صص 64-43.
  1. All egret, J. P. and Benkhodja, M.T. (2011), External Shocks and Monetary Policy in a Small Open Oil Exporting Economy. Working Paper, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense
  2. Open Oil Exporting Economy. Working Paper, Université de Paris Ouest Nanterre La DéfenseAn, S. and Schorfheide, F. (2007), Bayesian Analysis of DSGE Models, Econometric Reviews, 26, pp. 113-172
  3. Balk ,Nathan S. , Brown,. Stephen P. A. and Yücel,. Mine K.(2010). An International Perspective on Oil Price Shocks and U.S. Economic Activity. Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute .Working Paper No. 20
  4. Bao, Y. , Lim,G. C. and Li, S. (2009). A Small Open Economy DSGE Model with a Housing Sector, Department of Economics The University of Melbourne.
  5. Basu. S, Fernal. J, and Liu. Z.(2012). Technology Shocks in a Two-Sector DSGE Model, Federal Reserve Bank of San Francisco.
  6. Becke,.J (2010). Energy Substitution in Agriculture: A Translog Cost Analysis of the U.S. Agricultural Sector, Youngstown State University.
  7. Bloom. , N. , Floetotto. ,M. , Jaimovich. , N. , Terry. ,S. (2012). Really Uncertain Business Cycles. Neber Working Paper Series.
  8. Born, Band Pfeifer. ,J. (2013). Policy Risk and the Business Cycle. Cesifo Working Paper No. 4336.
  9. Bukowski,. M and Kowal,. P. (2010). Large scale, multi-sector DSGE model as a climate policy assessment tool. Macroeconomic Mitigation Options (MEMO) model for Poland, Institute for Structural Research.
  10. Calvo, G. (1983).Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework, Journal of Monetary Economics 12, 383-398.
  11. Coenen, G. and Straub, R.(2004) Non-Ricardian Households and Fiscal Policy in an Estimated DSGE Model of the Euro Area.International Monetary Fund.December 2004.
  12. Dixit, A. K. and J. E. Stiglitz .(2000). Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity. Princeton U: Readings for Contemporary Economics. 126 - 144.
  13. GalÌ, J. and Gertler,M. (2007): "Macroeconomic Modeling for Monetary Policy Evaluation," Journal of Economic Perspectives, vol. 21, no. 4,25-45.
  14. Kydland, F. and E. Prescott (1982), “Time to build and aggregate fluctuations”,Econometrica, 50, 1345-1371.
  15. Liu. , Z , Fernald. ,J and Basu. ,S.(2012). Technology Shocks in a Two-Sector DSGE Model, Society for Economic Dynamics in its series 2012 Meeting Papers with number 1017.
  16. Lucas, R. J. (1976), Econometric Policy Evaluation: a Critique, Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy, 1, pp. 19-46.
  17. Menz, J-Oliver, Vogel,. L.(2009) A Detailed Derivation of the Sticky Price and Sticky Information New Keynesian DSGE Model. Department Economics and Politics, DEP Discussion Papers, Macroeconomics and Finance Series
  18. Messerlin,P.A.(2001).Measuring the Costs of Protection in Europe.Institute for International economics.
  19. Najarzadeh.R , Afzali.V, Tavakoliyan.H, Sahabi. B(2015). Macroeconomic Variables in Various Exchange Rate Regimes. I J A B E R, Vol. 13, No. 6 (2015): 3637-3658.
  20. Obstfeld and Rogoff (1995). The Mirage of Fixed Exchange Rates. Journal of Economic Perspectives, Volume 9, pp. 73-96
  21. Ortega,. E and Rebei,. N. (2004).A Two Sector Small Open Economy Model. Which Inflation to Target?
  22. Pourroy,.M(2013). Essays on monetary policy in emerging economies. Thèse pour le Doctorat de Sciences Économiques, Université Paris I - Panthéon Sorbonne.
  23. Resende,C. D. , Dib,A. and Kichian,M. (2010). Alternative Optimized Monetary PolicyRules in Multi-Sector Small OpenEconomies: The Role of Real Rigidities, Bank of Canada Working Paper 2010-9.
  24. Romer, D. (2001), Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill Irwin, NY, Third Edition.
  25. Sims, C. A. (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica, Econometric Society, Vol. 48(1), PP. 1-48 .