طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 کارشناس ارشدمهندسی صنایع، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، ایران

3 کارشناسی ارشدمدیریت، دانشگاه شاهد تهران،‌ایران

چکیده

بازاررسانی و فروش گل در ایران، روش ناکارایی است که نسبت بالایی از گل‌های تولید‌شده را به ضایعات تبدیل کرده و درصد زیادی از قیمت نهایی هر شاخه گل را نصیب دلالان و خرده‌فروشان می‌کند؛ درحالی‌که در کشورهای پیشرویی همچون هلند، گل‌ها از طریق حراج مجازی و به‌روش حراج هلندی به مشتریان عرضه می‌شود که مزایای بسیاری از جمله کاهش مسافت و زمان انتقال گل‌ها و دسترسی راحت به حراج اینترنتی را فراهم می‌کند. این تحقیق با هدف امکان‌سنجی اجرای روش حراج مجازی گل در ایران و دستیابی به راهکارهایی برای پیاده‌سازی موفق آن، ابتدا ابزارهای شناخته‌شده مستندسازی و طراحی مدل‌های کسب‌وکار را مطالعه و ارزیابی کرده و در ادامه مدلی کیفی از روش اجرای حراج مجازی گل در ایران را در قالب تابلوی کسب‌وکار آستروالدر ارائه داده است. سپس، مدل کیفی را طی چند مرحله مصاحبه باز با تعدادی از کارشناسان تولید و فروش گل، با استفاده از روش پویایی سیستم‌ها و با طراحی مدل‌های علّی حلقوی و جریان، کمّی نموده و داده‌های مورد نیاز اجرای آن را نیز با توزیع پرسشنامه بین نمونه 63 گل‌فروشی‌ شهر تهران جمع‌آوری کرده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی رفتار این مدل در سناریوهای مختلف نشان می‌دهد نه‌تنها روش حراج مجازی گل در ایران قابل اجرا است، بلکه با اتخاذ راهبردهای مناسب، علاوه بر کاهش ضایعات گل، افزایش قیمت دریافتی تولید‌کننده و کاهش قیمت پرداختی مصرف‌کننده، سود زیادی هم نصیب سایت اجرا‌کننده حراج گل خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Virtual Auction of Iran Flower Market - System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • saeed safari 1
  • mostafa ghazizadeh 1
  • mehdi aladini 2
  • javad mollaalipour 3
1
2
3
چکیده [English]

Flower Marketing in Iran is an ineffective way that wastee high proportion of flowers, makes prices higher for consumers and also cause the most revenue for dealers and retailers. But in developed cointries like Netherlands, flowers are sold through virtual auction by Dutch auction method which creates many benefits including reduce travel time and distance for flowers and provids a convenient access to the auction via the internet for costumers. This study aimed to evaluate the feasibility of implementation of it. So, first it studied and evaluated some famous tools for documentation and designing business models and then provided a qualitative model of virtual flower auction based on Osterwalder business model canvas. In the following, the qualitative model was transferred to a quantitative one with designing causal loop and flow diagrams via system dynamics method. In order to do that some open multi-stage interviews with some important data was collected by distributing a questionnaire among 63 florists in Tehran. Results of simulating the model in various scenarios show that not only the virtual flower auction method is applicable in Iran, But also by applying appropriate strategies and taking good decisions, it reduces flowers waste, increases received price by the producer and decreases the price paid by the consumer and also it benefits the flower auction site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Model / Virtual Business / Auction / Flower Market / System Dynamics
استرمن،  د. ج. (1387)؛ پویایی‌شناسی سیستم، مترجمان ا. اصلی‌زاده، ع. سلوک‌دار، ک. شاهقلیان، و ع. زنده‌بافنده، تهران: ترمه.
استروالدر، ا.،  و پیگنیور،  ا. (1391)؛ خلق مدل کسب‌وکار، مترجمان غ. توکلی، ب. وطن‌دوست، ح. ساروقی، و ب. توفیقی، تهران: آریانا قلم.
بهارمست، ع. (1390)؛ تعیین‌ عوامل‌ مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی‌ (مورد مطالعه: شرکت قطارهای مسافربری رجا)، ص 150.
چیذری، ا.، یوسفی، ع. و موسوی، ح. (1385)؛ «بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، صص 47-66.
حاجی حیدری، ن. و سید جوادین، س. (1390)؛ «توسعه و تغییر مدل کسب‌وکار با به کارگیری رویکرد پویایی سیستم‌ها»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، صص 1-17.
شاملو، ا.، زارعی، ب.، و سلام‌زاده، آ. (1388)؛ «طراحی مدل کسب‌وکار شرکت‌های ICT: مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، صص 25-51.
شفیعی نیک‌آبادی، م.، و جلیلی بوالحسنی، ا. (1389)؛ «نقش نیروهای رقابتی پورتر در انتخاب مدل کسب‌وکار الکترونیک در صنعت خودرو (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)»، رشد فناوری، صص 9-14.
صادقی‌پور، ع. (1391)؛ «بررسی نظریه حراج و کاربردهای آن در مدیریت»، ریاضی شریف، صص 57-68.
صفرزاده، ح.، و جعفری، م. (1390)؛ «بررسی نقش عوامل مدل سه شاخگی مدیریت (ساختار، زمینه و رفتار) در استقرار حراج الکترونیک»، پژوهشگر، صص 51-70.
نیکوئی، ع.، و بخشوده، م. (1389)؛ «بررسی اثرات توسعه بازار حراج گل و گیاهان زینتی بر منافع عوامل بازاریابی در ایران: مطالعه موردی بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان»، اقتصاد کشاورزی، صص 103-134.
نیکوئی، ع.، رفعتی، م.، و بخشوده، م. (1388)؛ «بررسی ساختار بازار و نظام بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران»، اقتصاد و توسعه کشاورزی، صص 134-146.
Hajiheydari, N., & Zarei, B. (2013); “Developing and manipulating business models applying system dynamics approach”, Journal of Modelling in Management, pp. 155-170.
Ingenbleek, P., Ederer, P. & Christensen, J. (2007); Flora Holland Flower Auctions: A Dutch Merger in the Face of Globalization.
Kambil, A., & Van Heck, E. (1995); Information Technology, Competition and Market Transformations: Re-Engineering the Dutch Flower Auctions,  pp. 1-43.
Klein, S. (1997); “Introduction To Electronic Auctions”, Electronic Markets, pp. 3-6.
Kumar, M., & Feldman, S. (1998); “Internet Auctions”, Proceedings of the 3rd USENIX Workshop on Electronic Commerce.
Van Heck, E., & Ribbers, P. (1997); “Experiences with Electronic Auctions in the Dutch Flower Industry”, Electronic Markets, pp. 29-34.
Wallin, J., Chirumalla, K., & Thompson, A. (2013); “Developing PSS Concepts from Traditional Product Sales Situation: The Use of Business Model Canvas. In Product-Service Integration for Sustainable Solutions”, Springer, pp. 263-274.
Wang, K., Wang, E., & Tai, C.-F. (2002); “A Study of Online Auction Sites in Taiwan: Product, Auction Rule, and Trading Type”, International Journal of Information Management, pp. 127-142.
Wijnands, Van Der Lans, K., & Hobs, J. E. (2006); “International Flower Networks”, 99 th EAAE Seminar Trust and Risks in Business Networks, Transparency and Risks in Marketing Channel Choice. Bonn.
Zolnowski, A., Weiß, C., & Böhmann, T. (2014); “Representing Service Business Models with the Service Business Model Canvas—The Case of a Mobile Payment Service in the Retail Industry”, 47th Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 1-10.
Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2010); “The Business Model: Theoretical Roots, Recent Developments, and Future Research”, Heruntergeladen von http://ssrn. com/abstract, 1674384, pp. 1-45.