قواعد حقوقی حاکم بر شرکتهای تجارتی تکنفره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

 لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک‌نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به‌نظر می‌رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می‌توان تشکیل شرکت تک‌نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این مقاله فرض بر این است که اقدام قانونگذار، منطقی بوده و مبنای حقوقی دارد. همچنین، این مقاله نگاهی دارد به شرکت‌های تک‌نفره در قانون شرکت‌های کشورهای هند و چین. بنابراین، بخش اول مقاله به مفهوم، تاریخچه و نحوه تأسیس و اداره شرکت تک‌نفره و بخش دوم به مبنای حقوقی این شرکت‌ها اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Bases Ruling on the One Man`s Company

نویسنده [English]

  • arash badkobeh
چکیده [English]

The new bill of trade act has allowed the establishment of one man`s company in the form of limited company. These companies may look contrary to the rules governing the corporation contract. Is this in line with needs of trade activists and how can such  companies be compared to corporation contracts is the subject of this article. We also look at the company act of India and China. Meaning, history and the way of  founding and managing these companies and legal bases of these companies are also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foundation of the One`S Man Company /The New Bill of Trade / The Company Act of India and China / Limited Liability Company / Legal Personality
احمد ابداح، نسرین (2011)؛ «تکوین شرکه الشخص الواحد فی ظل القانون الاردنی»، جامعه الیرموک، کلیه القانون قسم القانون الخاص.
احمدی سجادی، علی (1378)؛ «مقایسه شرکت مدنی و شرکت تجاری در حقوق ایران»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، ش 4.
اسکینی، ربیعا (1389)؛ حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، دو جلد، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ سیزدهم.
پور ارشد، نادر (بی تا)؛ «اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت‌های تجارتی»، ماهنامه کانون.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)؛ علم حقوق در گذر تاریخ، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول.
حلی، ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید (معروف به محقق حلی) (1362)؛ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،جلد 2، بیروت،  دار احیاء التراث العربی.
سماواتی، حشمت‌الله (1390)؛ بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی شرکت با مسئولیت محدود با مطالعه تطبیقی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول.
صفایی، حسین و مرتضی قاسم‌زاده (1388)؛ اشخاص و محجورین، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ پانزدهم.
صقری، منصور (1381)؛ «تعریف شرکت تجارتی»، تحولات حقوق خصوصی، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1381)؛ «شخصیت حقوقی»،تحولات حقوق خصوصی، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
عیسایی تفرشی، محمد، و سعیده امیر تیموری (1393)؛ «شرکت تجاری تک عضو و تطور تاریخی آن»، پژوهش‌های تطبیقی، ش 1.
کاتوزیان، ناصر (1389)؛ درس‌هایی از شفعه وصیت ارث، تهران، بنیاد حقوقی میزان، چاپ شانزدهم.
 ــــــــــــــــــــــــ (1385)؛  وصیت در حقوق مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سیزدهم.
 ــــــــــــــــــــــــ (1384)؛ حقوق مدنی(مشارکت، صلح، عطایا)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم.
 کاتوزیان، ناصر  (1379)؛ «وقف و دورنمای آینده آن»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 48.
Davis P.L. & Prentice, Daniel D. (1997); Gower’s Principles of Modern Company Law, London, Sweat & Maxwell, 4th Edition.
jain, ca a.k,»one person company, a new business ownership concept«, http://www.tjaindia.com/articles/onepersoncompany. htm,2013/11/8
MIchael Ottley (2002); Briefcase on Company Law (Briefcase Series), London, Routledge Cavendish, Second Edition.