بررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

بعد از انعقاد قرارداد بیع ، اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است . در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می گیرد . بدین صورت که کالای معیوب و غیرمنطبق با شروط قرا ردادی را تسلی م می کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( ۱۹۸۰ وین) این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می شود و در صورتی که این نقض اساسی نباشد مطابق بند ۳ ماده ۴۶ ، خریدار می تواند با لحاظ شرایطی رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست کند . در فقه اسلامی در چنین مواردی اکثر فق ها قائل به حق فسخ و یا گرفتن ارش از سوی خریدار هستند . در حقوق ایران در چنین موردی صرفاً ازحق فسخ و یا گرفتن ارش به صراحت یاد شده است (ماده ۴۲۲ ق .م). اما با استفاده از نظریات بعضی از فقها و حقوقدانان و با استنباط از بعضی مواد قانونی می توان حق رفع عیب را برای خریدار قائل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Right to Request Goods Repair by the Buyer in Convention for International Sale of Goods (Vienna-1980) and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • fakhrodin asghari aghmashhadi 1
  • ali mohammadzadeh 2
1
2
چکیده [English]

After the conclusion of sale contract, whenever we desire to perform the contract perfectly we have to deliver the intact goods which is in conformity whit the contract and receive the contractual consideration in recognition of it. In some cases the performance of the contract is done incompletely by the seller. In that case he delivers goods which is not in conformity to the contract and its conditions. In the convention on international sale of goods (Vienna-1980), this kind of delivery is measured as breach of breach of contract, and by virtue of (Art. 46, part. 3), the buyer with some conditions can request goods repair from the seller, if the breach is not fundamental. In Islamic law, the buyer can terminate the contract or reduce the price (Arsh) in such cases and so is Iranian law (Art. 422 of civil code). But by taking into consideration of some Islamic jurisconsults and lawyers opinions and by reference to some Arts of statute, it is possible to grant the right of defect removed to the buyer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VIENNA CONVENTION / SALE / LACK OF CONFORMITY / REPAIRING OF GOODS