بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران در دوره 1339-1391 است. به این منظور از آزمون‌های ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ که در آن‌ها امکان لحاظ شکست ساختاری وجود دارد، استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، فرضیه ریشه واحد برای متغیر نرخ حقیقی ارز با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ فرضیه صفر آزمون، مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشد و نمی‌توان نتیجه گرفت که نرخ حقیقی ارز پایا است. عدم پایایی نرخ حقیقی ارز نیز به‌معنای رد فرضیه برقراری نظریه برابری قدرت خرید در ایران است. در ادامه برای اطمینان از نتایج آزمون‌های ریشه واحد از آزمون هم‌انباشتگی سیکنن لوتکیپول و روش حداقل مربعات معمولی پویا استفاده شده است. این رویکرد نیز نتایج آزمون‌های ریشه واحد را تأیید کرده و نشان می‌دهد نظریه برابری قدرت خرید در ایران برقرار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical Analysis of Purchasing Power Parity in Iran with Structural Break

نویسندگان [English]

  • jafar haghighat 1
  • reihaneh larijani 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to empirically investigate the theory of Purchasing Power Parity for Iran during 1339-1391. In order to do this, Zivot-Andrews and Lee Strazicich unit root tests, which take the possibility of structural breaks into consideration, have been used. According to the results, the null hypothesis of Zivot-Andrews and Lee Strazicich unit root tests for real exchange rate, i.e. there exists unit root, could not be rejected, and thus, it cannot be concluded that real exchange rate is stationary. The non-stationarity of real exchange rate in turn means that the hypothesis of existence of Purchasing Power Parity in Iran is rejected. To ensure that these findings are valid, Saikkonen Lutkepohl and Dynamic OLS co-integration tests were also applied. These tests confirm the results of pervious unit root test as well, and show that the Purchasing Power Parity theory is not workable for Iran over the period in question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchasing Power Parity / Unit Root / Structural Break