رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره مبتنی بر تسلط آماری: مدل مارتل و زاراس (گروه تولیدی آرد البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت صنعتی مهندسی و عملیات، استرالیا، دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، تولید و عملیات، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی-فناوری،‌دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-تحقیق و علمیات،‌دانشگاه تربیت مدری

چکیده

امروزه شرکت‌ها برای بقا در عرصه رقابت و دستیابی به مؤلفه‌های رضایت مشتری توجه بیش‌تری به مدیریت زنجیره تأمین داشته‌اند به‌طوری‌که دیگر رقابت بین شرکت‌ها مطرح نیست بلکه بین زنجیره‌های تأمین معنا پیدا می‌کند. در این میان، انتخاب تأمین‌کننده مناسب به‌عنوان یکی از ارکان زنجیره تأمین به‌منزله یک کلید استراتژیک جهت موفقیت سازمان‌ها است. این مقاله به شناسایی مهم‌ترین معیارها در مقوله مدیریت زنجیره تأمین و بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا معیارهای مذکور فراگیر بوده و در تمام سازمان‌ها همه ابعاد مهم جهت انتخاب تأمین‌کنندگان را در بر می‌گیرد و آیا معیارهای جامع و کاملی برای رتبه‌بندی تمام سازمان‌ها ارائه شده است یا خیر. بنابراین، پس از تعیین این معیارها که از طریق مطالعات میدانی و بررسی مقالات و نظرات خبرگان حاصل‌شده، با کمک مدل غیرجبرانی مارتل و زاراس ــ که یک مدل آماری مبتنی بر تسلط (برجستگی آماری) نیز به حساب می‌آید ــ به اولویت‌بندی تأمین‌کنندگان در شرکت تولیدی آرد البرز به‌عنوان مطالعه موردی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rankings the Suppliers Using SMADM : Martel and Zaras method (Alborz Production Group)

نویسندگان [English]

  • ezatolah asgharizadeh 1
  • seyedhasan ahmadi 2
  • roshanak behroz 3
  • ali hosseini ghoghani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

In recent years organizations for stay in competition and obtain customers satisfaction has paid more attention to supply chain. However now competition isn't between companies but this competition is between their supply chains. Now choosing suitable supplier as one of the component of supply chain, is a strategic success key.
In this paper we identify the most important criteria and check whether this criteria is general? And can include all aspects of choosing suppliers?
Then we offer general and universal criteria for all companies, and ask experts to rank the suppliers with the non-compensation (Martel and Zaras) method for ARD ALBORZ Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain / Shannon Entropy / Ranking / Non-Compensatory Method / Martel & Zaras Method