پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل تجاری دانشگاه علوم قضایی تهران

چکیده

ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به‌ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به‌طور طبیعی مقابله با آن به‌ویژه در ورشکستگی‌های گسترده شرکت‌های تجارتی ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از راه‌حل‌های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. در این راستا می‌توان به اقدامات کمیسیون تجارت بین‌الملل سازمان ملل معروف به آنسیترال (کمیسیون اروپا)، و تغییر و تحولات قانون ورشکستگی ایالت متحده امریکا اشاره کرد. براساس اسناد یادشده، می‌توان به روش‌های گوناگون نظیر وضع مجازات یا مسئولیت مدنی، خودانتظامی دیون و دارایی، کمک به ورشکستگان، قرارداد جمعی یا فردی، یکسان‌سازی مقررات ناظر بر حقوق تجارت بین‌الملل[1]، وضع قوانینی جهت توسعه ثبات و رشد اقتصادی، ایجاد قانون شفاف و کارآمد در بحث ورشکستگی و اعمال کنترل، از بروز ورشکستگی پیشگیری کرد.
به منظور مطالعه هدفمند، ابتدا علل ورشکستگی بررسی شده و سپس متناسب با هر علت راهکارهای پیشگیرانه ارائه می‌شود. بنابراین، در بخش نخست به فقدان تناسب بین دیون و دارایی به‌عنوان مهم‌ترین علت ورشکستگی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب پرداخته، و در بخش دوم سایر علل و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی می‌شود. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevention of Company Bankruptcy in International Trade Law

نویسندگان [English]

  • jafar nory yoshanloye 1
  • erfan khosravani 2
1
2
چکیده [English]

Bankruptcy is such a problem that, especially in countries based on free market economy, is growing nowadays, and naturally confronting with this problem, particularly in widespread bankruptcies of commercial companies, is necessary.
One of the solutions to deal with the negative effects of bankruptcy is the prevention of its occurrence, which, as preventive bankruptcy, has been considered by national and international organizations.
In this regard, the measures taken by the United Nations Commission on International Trade, European Commission, and the changes made ​​in the United States of America bankruptcy law, can be cited.
Based on the above documents actions may be resorted to in various ways, including imposing penalties or civil liability, self-regulatory debts and assets, helping the bankrupt, individual or collective agreements, unification of international trade legislation, creating a transparent and efficient law on bankruptcy, and controling, to prevent the occurrence of bankruptcy.
The study objective is to examine the causes of the bankruptcy, and then the appropriate preventive measures are offered for any reason. Therefore, the lack of fit between debts and assets, as the most important cause of the bankruptcy, and the appropriate preventive strategies will be discussed in the first part of this article and the second part is allocated to other causes and their prevention strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevention / Bankruptcy / Company / International Trade Law / Legislative Guide on Insolvency Law