تعیین هزینههای تجارت ایران و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

محدودیت شدید اطلاعات (علیرغم گستردگی موانع تجارت بین‌الملل) اندازه‌گیری مستقیم موانع و هزینه‌های تجارت تعداد زیادی از کشورها در دوره طولانی را با مشکل مواجه کرده است. برای رفع این مشکل، در مطالعه حاضر معیار مبتنی بر اطلاعات خردی از هزینه‌های تجارت دوجانبه کل معرفی شده و در کاربرد تجربی هزینه تجارت دوجانبه برای تعدادی از مهم‌ترین شرکای تجاری صادراتی محاسبه و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شده است. نتایج نشان می‌دهد هزینه‌های تجارت دوجانبه ایران و شرکای تجاری عمده صادراتی از سال 1995 تا 2010 به‌طور میانگین 28 درصد کاهش یافته و هزینه‌های تجارت دوجانبه ایران با کشورهای چین، هند و ترکیه نیز با کاهش بیش از 32 درصد، بالاترین نرخ کاهش را تجربه کرده‌ است. براساس نتایج رگرسیون برآوردشده، هزینه‌های تجارت دوجانبه با متغیرهای فاصله و نرخ تعرفه اسمی رابطه مستقیم و با همجواری، جزیره بودن و وجود توافقنامه دوجانبه تجاری رابطه عکس دارد. در پایان، براساس نتایج به‌دست‌آمده پیشنهاد می‌شود به‌منظور افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی، کالاها با ملاحظه هزینه‌های تجارت دوجانبه مقصد‌یابی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran's Trade Costs and Its Effective Factors

نویسندگان [English]

  • mitra jalerajabi 1
  • reza moghadasi 2
1
2
چکیده [English]

Despite the extent of international trade barriers, direct measurment of trade barriers and trade costs for large numbers of countries in long periods is hardly possible in practice due to severe data limitations. To avoid this problem, present study introduces a micro-founded measure of aggregate bilateral trade costs and as a practical application computes bilateral trade costs for a number of Iran's major export trading partners. Based on results, over 1995 to 2010, Iran's trade costs with major export partners declined by about 28 percent on average, while the same figure for China, India and Turkey was over 32 percent. Based on estimated regression, bilateral trade costs with distance and tariff rate variables is positively related whereas island, adjacency and bilateral trade agreement variables have the opposite effect on iran's bilateral trade costs. Finally based on results it was sugggest that for increase power contest of export, products should be destined based on trade costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade costs / Gravity / Bilateral resistance / Panel data