نویسنده = محسن صادقی
تعداد مقالات: 5
3. نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی

دوره 23، شماره 91، تابستان 1398، صفحه 181-212

عباس کریمی؛ روح الله بخت جو؛ محسن صادقی؛ پرویز ساورائی


4. بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی

دوره 20، شماره 78، بهار 1395، صفحه 61-92

محسن صادقی؛ نغمه جوادپور